Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
 
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А6
Патолошка анатомија
2
А7
Патолошка физиологија
3
А8
Биохемија
5
И1
Генетика са биологијом
6
И3
Историја стоматологије
7
И21
Етика
8
И4
Енглески језик
9
Б7
Хирургија
10
Б8
Оториноларингологија
11
Б10
Орална патологија
12
Б11
Дерматовенерологија
14
И5
Ургентна медицина
[ - нд - ]
15
И6
Офталмологија
[ - нд - ]
16
И7
Фармакотерапија у стоматологији
17
И8
Вештина комуникације
18
В9
Стоматолошки материјали
19
В4
Стоматолошка протетика – претклиника
20
В5
Анестезиологија
21
В7
Рестауративна одонтологија I
22
В8
Рестауративна одонтологија I – стручна пракса
24
И9
Орофацијални бол
25
И10
Клиничка имунологија
[ - нд - ]
26
И11
Стоматологија заснована на доказима
27
И12
Биостатистика
[ - нд - ]
28
Г5
Превентивна стоматологија
29
Г6
Претклиничка ендодонција
30
Г7
Пародонтологија
31
Г8
Имплантологија
33
И13
Здравствена економија
34
И14
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
35
И22
Визуализационе технике у стоматологији
36
И16
Болести зуба – напредни курс
[ - нд - ]
37
Д5
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба
38
Д6
Судска медицина
39
Д7
Дечија стоматологија
40
Д8
Клинички блок
41
Д11
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса
43
И17
Ургентна стања у стоматологији
44
И18
Методологија истраживања у биомедицинским наукама
[ - нд - ]
45
И19
Организација професије и легислатива
[ - нд - ]
46
И20
Форензичка дентална медицина
47
Д9
Завршни рад