Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije stomatologije
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE
STOMATOLOGIJE
INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

RASPOREDE NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2018/2019. GODINE

Rasporede nastave u LETNJEM semestru školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2018/2019. godine možete pogledati ovde.


PREDAVANJA ZA SKOLSKU 2018/2019.

Predavanja školske 2018/2019. možete pogledati ovde.


OPSTA PRAVILA U VEZI SA NASTAVOM

Opšta pravila u vezi sa nastavom (pohađanje i nadoknada nastave, polaganje ispita, upisivanje ocene, ponovno slušanje predmeta) možete pogledati ovde.


SPISKOVE STUDENATA (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) pogledajte ovde
 
 

ANESTEZIOLOGIJA
(promena termina ispita)

Umesto termina u junskom ispitnom roku iz predmeta Anesteziologija 17.06.2019. godine u 13.00 časova, ispit će se obaviti 18.06.2019. godine, sa početkom u 13.00 časova u sali 2 na Stomatologiji.


ZDRAVSTVENA EKONOMIJA
(promena sale za predavanja)

Zbog zauzetosti sale na 8. spratu KC Kragujevac, predavanja iz predmeta Zdravstvena ekonomija predviđena 17.5.2019. godine održaće se u sali na Internoj klinici od 14.00 - 15.30 časova.


STOMATOLOSKI MATERIJALI
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti druge godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta Stomatološki materijali za 15. nedelju nastave održati u utorak 28.5.2019. godine sa početkom od 12.30 časova, umesto 30.5.2019. godine.


MOBILNA PROTETIKA
(promena termina održavanja ispita)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se se ispit iz predmeta Mobilna protetika održati u utorak 21.5.2019. godine sa početkom od 10.00 časova, umesto 17.5.2019. godine.


SUDSKA MEDICINA
(promena termina modulskog testa)

Drugi modulski test iz predmeta Sudska medicina održaće se 22.4.2019. godine od 9.00 časova u Maloj sali dekanata FMN.


URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI
(promena termina nastave)

Nastava u XI nedelji iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji planirana za 3.5.2019. godine održaće se u XIV nedelji nastave u terminu od 8.00 časova u Sali 2 na Stomatologiji.


ZDRAVSTVENA EKONOMIJA
(naslovi isptinih eseja)

Naslove isptinih eseja studentima za predmet Zdravstvena ekonomija možete pogledati ovde.


OROPEDIJA VILICA
(promena termina ispita)

Ispit u aprilskom roku iz predmeta Oropedija vilica održaće se u ponedeljak 15.4.2019. godine u Sali 2 sa početkom u 13.00 časova.


VESTINA KOMUNIKACIJE
(promena termina nastave)

Nastava (predavanje i vežbe) iz predmeta Veština komunikacije, umesto u sredu 3.4.2019. godine, održaće se u petak od 13.15-18.45 časova u Sali 2 na Stomatologiji.


MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
(termin ispita -martovski rok)

Ispit iz Maksilofacijalne hirurgije održaće se 26.3.2019. u Sala 11 ZZS sa početkom od 16.00 časova.


HIRURGIJA
(promena termina modulskog testa)

Prvi modulski test iz predmeta Hirurgija održaće se u sredu 13.03.2019. godine od 17.30 časova u Sali na 8. spratu KCK.


VESTINA KOMUNIKACIJE
(teme za seminarski rad)

Teme za seminarski rad za predmet Veština komunikacije možete pogledati ovde.


ZDRAVSTVENA EKONOMIJA
(skripta za predmet)

Izašla je nova autorizovana skripta za predmet Zdravstvena ekonomija.

Autorizovanu skriptu - Zdravstvena ekonomija (2019) za studente stomatologije možete skinuti ovde


OTORINOLARINGOLOGIJA
(promena termina nastave)

Predavanja i vežbe iz predmeta Otorinolaringologija u V nedelji održaće se u sledećim terminima:

13:15 - 15:30    predavanja u Zelenoj sali
15:45 - 17:15     vežbe na Klinici za otorinolaringololgiju


ZDRAVSTVENA EKONOMIJA
(promena termina predavanja)

Predavanja iz predmeta Zdravstvena ekonomija pomerena su sa petka na četvrtak od 15.15-16.45 u Maloj sali Dekanata.


VIZUALIZACIONE TEHNIKE U STOMATOLOGIJI
(promena termina predavanja)

I predavanje iz predmeta Vizualizacione tehnike u stomatologiji umesto u sredu 13.2.2019. godine održaće se i utorak 12.2.2019. godine u Sali 2 Zavoda za Stomatologiju u terminu od 7.30-9.00.


INFEKTIVNE BOLESTI
(promena termina ispita)

Obaveštavaju se studenti druge godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta Infektivne bolesti održati 28. 01. 2019. godine sa početkom od 13.10 časova na Klinici za infektivne bolesti (umesto u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka).


MOBILNA PROTETIKA
(januarski ispitni rok)

Završna provera veština iz predmeta Mobilna protetika u januarskom ispitnom roku održaće se u četvrtak, 24.01.2019. godine sa početkom od 12:00 časova u prostorijama Zavoda za stomatologiju, Fakulteta medicinskih nauka.

Usmeni deo ispita održaće se u četvrtak, 24.01.2019. godine sa početkom od 14:00 časova i 25.01.2019. godine sa početkom od 08:30 časova u prostorijama Zavoda za stomatologiju, Fakulteta medicinskih nauka.


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(promena termina održavanja ispita)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ISPIT iz predmeta Dentalna okluzija i funkcija vilica održati u četvrtak (24.01.2019.) sa početkom od 11:30 časova (umesto istog dana u terminu od 17:00 - 19:00 časova).


BIOFIZIKA
(termin modulskih testa)

Završni modulski test iz predmeta Biofizika će se u ponovljenom terminu održati 31.01.2019. godine (09:00-10:00 časova, sala: S2). Termin ispita u januarsko/februarskom ispitnom je 07.02.2019. godine (09:00-11:00 časova, sala: S3).


FIKSNA PROTETIKA
(termin modulskih testova)

Modulski testovi iz predmeta Fiksna protetika održati u petak, 18.01.2019. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka, učionica broj 2, Zavod za stomatologiju, Zmaj Jovina 32.


ORALNA HIRURGIJA
(januarski ispitni rok)

Završna provera veština i usmeni deo ispita iz predmeta Oralna hirurgija u januarsko-februarskom ispitnom roku održati u petak, 18.01.2019. godine sa početkom od 11:00 časova u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka, Zavod za stomatologiju, Zmaj Jovina 32.

Članovi ispitne komisije su:
Doc. dr Marija Bubalo
dr Miroslav Vasović

Rezervni članovi komisije:
Prof. dr Tatjana Kanjevac
Doc. dr Slobodan Lončarević
Doc. dr Milica Borovčanin
dr Aleksandra Mišić


FIKSNA PROTETIKA
(januarski ispitni rok)

Fiksna protetika u januarskom ispitnom roku održati u petak, 18.01.2019. godine sa početkom od 10:00 časova u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka, Zavod za stomatologiju, Zmaj Jovina 32. Usmeni deo ispita održaće se u petak, 18.01.2019. godine sa početkom od 11:00 časova u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka, Zavod za stomatologiju, Zmaj Jovina 32.


ORALNA HIRURGIJA
(promena termina održavanja ispita)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se praktični deo ispita iz predmeta Oralna hirurija održati u petak, 18.01.2019. godine sa početkom od 11:00 časova, umesto istog dana od 12:00 časova. Popravni test modula održaće se u petak, 18.01.2019. godine u 11:00 časova.


BIOFIZIKA
(obaveštenje)

Rukovodstvo predmeta Biofizika će sprovesti analizu procedure i kvaliteta održanog modulskog testa iz Biofizike sprovedenog 25. 12. 2018. godine. Rezultati ostvareni na testu se neće smatrati zvaničnim do završetka postupka. Rukovodstvo predmeta će proslediti blagovremeno obaveštenje o nastavku ispitne procedure.


MOBILNA PROTETIKA
(promena termina održavanja završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se završni test modula 3 iz predmeta "Mobilna protetika" održati 27.12.2018. godine u 12:00 časova (umesto 26.12.2018.)


MOBILNA PROTETIKA
(promena termina održavanja ispita)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta "Mobilna protetika" održati 24.01.2019. godine (umesto 25.01.2019.) sa početkom od 12:00 časova (praktični i usmeni deo ispita) i 25.01.2019. godine sa početkom u 08:30 časova usmeni deo ispita.


ORTOPEDIJA VILICA
(promena termina održavanja završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se završni test modula 3 iz predmeta Ortopedija vilica održati u četvrtak, 27.12.2018. godine u terminu od 12:30 časova, umesto 11.01.2018.godine u terminu od 14:00 časova.


GNATOLOGIJA
(promena termina održavanja završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti treće godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se završni test modula 3 iz predmeta Gnatologija održati u petak, 28.12.2018. godine u terminu od 15:00 časova, (umesto 26.12.2018. godine).


INTERNA MEDICINA SA PEDIJATRIJOM
(promena termina održavanja testa modula 3)

Treći modulski test uz predmeta Interna medicina sa pedijatrijom umesto 15.01. održaće se u četvrtak, 10.01.2019. u Anatomskoj sali od 13.00.


INTERNA MEDICINA SA PEDIJATRIJOM
(potpisivanje indeksa)

Potpisivanje indeksa iz predmeta Interna medicina sa pedijatrijom obaviće se 20.12.2018. godine u 12.00 časova u Biblioteci Interne klinike kod doc. dr Nataše Zdravković.

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
(promena termina održavanja završnog testa modula 3)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se završni test modula 3 iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održati u petak, 21.12.2018. godine u terminu od 13:30 časova, umesto istog dana u terminu od 14:00 časova.


ORALNA HIRURGIJA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta Oralna hirurija za 15. nedelju održati u sredu, 19.12.2018. godine sa početkom od 14:30 časova, umesto istog dana u terminu od 16:00 časova.


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(promena termina održavanja nastave)

Nastava iz predmeta Dentalna okluzija i funkcija vilica za 15 nedelju nastave će se održati u četvrtak 13.12.2018. godine u terminu od 13:30 - 15:00 časova (umesto 17.12.2018. u terminu od 10:30 - 12:00 časova).


FIKSNA PROTETIKA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta "Fiksna protetika" za 14 i 15 nedelju nastave održati u 14 nedelji nastave (14.12.2018.) u terminu od 11:00 - 14:00 časova. Vežbe se održavaju prema već utvrđenim terminima.


GNATOLOGIJA
(promena termina održavanja nastave i završnog testa modula 2)

Obaveštavaju se studenti treće godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se predavanja iz predmeta Gnatologija za 13 i 14 nedelju nastave održati u 14-oj nedelji nastave 13.12.2018. godine u terminu od 15:00-18:00 časova (umesto 06.12.2018.). Vežbe za 13 nedelju nastave će se održati u terminu od 16:30 - 19:30 (06.12.2018. godine), takođe završni test modula 2 će se održati 13.12.2018. godine sa početkom od 21:00 čas. (umesto u 19:30 časova).


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(izmena termina održavanja modulskog testa modula 2 i 3)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se završni test modula 2 održati 10.12.2018. godine u 12:00 časova (umesto 07.12.2018. u 19:15 časova), takođe završni test modula 3 održaće se 24.12.2018. godine u 11:30 časova (umesto 21.12.2018. godine u 19:15 časova).


ORTOPEDIJA VILICA
(izmena termina održavanja modulskog testa modula 2)

Drugi modulski test iz predmeta Ortopedija vilica predviđen za četvrtak 06. 12. 2018. godine, biće održan u četvrtak 13. 12. 2018. godine u istoj satnici.


MOBILNA PROTETIKA
(izmena termina održavanja završnog testa modula 2)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se zavšni test modula 2 iz predmeta Mobilna protetika održati 22.11.2018. (četvrtak) u terminu od 18:15 - 19:15 časova (umesto u petak 23.11.2018. u terminu od 20:00 - 21:00 časova.)


HEMIJA
(promena termina održavanja modulskog testa)

Prvi modulski test iz predmeta Hemija održaće se 4.12.2018. godine sa početkom u 13.00 časova u amfiteatru.


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta "Dentalna okluzija i funkcija vilica" za 9, i 10 nedelju nastave održati 09.11.2018. (petak) u terminu od 09:30 - 12:30 časova (umesto ponedeljkom u terminu od 10:30 - 12:00 časova).


FIKSNA PROTETIKA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se predavanja iz predmeta "Fiksna protetika" za 10 i 11 nedelju nastave održati 16.11.2018. (petak) u terminu od 11:00 - 14:00 časova ( vežbe se održavaju u već predviđenim terminima ).


OBAVESTENJE

Zbog državnog praznika (Dan primirja u Prvom svetskom ratu) u ponedeljak 12.11.2018. godine neće biti nastave.

Nastava od ponedeljka odradiće se u subotu 10.11.2018. godine u istim terminima.


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta Dentalna okluzija i funkcija vilica za 8, nedelju nastave održavati u petak u terminu od 11:00 - 12:30 časova (umesto u ponedeljak u terminu od 10:30 - 12:00 časova).


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta "Dentalna okluzija i funkcija vilica" za 6 i 7 nedelju nastave održati u sedmoj nedelji nastave 22.10.2018. godine (umesto 15.10.2018. godine) u terminu od 09:45 - 12:45 časova. U šestoj nedelji, neće biti održavanja nastave.


BOLESTI ZUBA - PRETKLINIKA
(promena termina modulskog testa)

Obaveštavaju se studenti treće godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se prvi modulski test iz predmeta Bolesti zuba - pretklinika održati 15.10.2018. godine u 17:00 časova (umesto u 18:00 časova), takođe drugi modulski test će se održati 26.11.2018. godine u 17:00 časova (umesto u 18:00 časova).


KLINIČKA ENDODONCIJA I KLINIČKA ENDODONCIJA - STRUČNA PRAKSA
(promena termina modulskog testa)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se prvi modulski testovi iz predmeta Klinička endodoncija i Klinička endodoncija - stručna praksa održati 16.10.2018. godine sa početkom u 12:30 časova (umesto 15.10.2018. god. u 09:30 časova), takođe drugi modulski testovi će se održati 20.11.2018. godine u 12:30 časova (umesto 19.11.2018. god. u 09:30 časova)


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta "Dentalna okluzija i funkcija vilica" ubuduće održavati u terminu od 10:30 - 12:00 časova (umesto od 10:00 - 11:30 časova)


GNATOLOGIJA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti treće godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta "Gnatologija" za 1 i 2 nedelju nastave održati u drugoj nedelji nastave 20.09.2018. godine (umesto 13.09.2018. godine) u terminu od 15:00 - 17:00 časova.


DENTALNA OKLUZIJA I FUNKCIJA VILICA
(promena termina održavanja nastave)

Obaveštavaju se studenti četvrte godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se nastava iz predmeta "Dentalna okluzija i funkcija vilica" za 4 i 5 nedelju nastave održati u četvrtoj nedelji nastave 04.10.2018. godine (umesto 01.10.2018. godine) u terminu od 17:00 - 20:00 časova.


SVEČANA DODELA INDEKSA

Svečana dodela indeksa studentima prve godine Integrisanih akademskih studija stomatologije održaće se u Plavoj sali u ponedeljak, 10.09.2018. godine od 13.30 časova (predavanje iz predmeta Anatomija).


FIKSNA PROTETIKA
(promena termina ispita - septembarski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta "Fiksna protetika" u septembarskom ispitnom roku održati 06.09.2018. godine (umesto 03.09.2018. godine) sa početkom u 11:00 časova.


KLINIČKA ENDODONCIJA SA REKONSTRUKCIJOM ENDODONTSKI LEČENIH ZUBA I KLINIČKA ENDODONCIJA SA REKONSTRUKCIJOM ENDODONTSKI LEČENIH ZUBA STRUČNA PRAKSA
(Termin održavanja ispita - avgustovski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta Klinička endodoncija sa rekonstrukcijom endodontski lečenih zuba i Klinička endodoncija sa rekonstrukcijom endodontski lečenih zuba stručna praksa u avgustovskom ispitnom roku održati 03.09.2018. godine (umesto 27.08.2018. godine) sa početkom u 10:00 časova.


DEČJA STOMATOLOGIJA
(Termin održavanja ispita - avgustovski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta Dečja stomatologija u avgustovskom ispitnom roku održati 03.09.2018. godine (umesto 29.08.2018. godine) sa početkom u 11:00 časova.


ZAVRSNI RAD
(Termin održavanja ispita - avgustovski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti pete godine Integrisanih akademskih studija stomatologije da će se ispit iz predmeta Završni rad u avgustovskom ispitnom roku održati 05.09.2018. godine (umesto 03.09.2018. godine) sa početkom u 11:00 časova.


Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.