Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ТЕСТ ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Тест питања

1
A5
Лекови 1: Хемија и дизајн лекова
[ - нд - ]
2
A6
Практични аспекти издавања лекова и ручна производња лековитих препарата
[ - нд - ]
3
A7
Физиологија и фармакологија 2 са анатомијом
[ - нд - ]
4
Б6
Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и болести
[ - нд - ]
5
Б7
Физиологија и фармакологија 4
[ - нд - ]
6
Б8
Биофармација
[ - нд - ]
7
Б9
Природни производи и медицина
[ - нд - ]
8
В7
Издавање лекова у пракси
[ - нд - ]
9
В8
Болести и циљеви лечења
[ - нд - ]
10
В9
Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални аспекти
[ - нд - ]
11
Г6
Фармацеутска биотехнологија
[ - нд - ]
12
Г7
Дилеме у пракси
[ - нд - ]
13
Г8
Клиничка фармација 2
[ - нд - ]
14
Д8
Завршни рад
[ - нд - ]