Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1
А5
Органска хемија 1 (2017-2018)
2
A6
Увод у фармацеутску технологију
3
A7
Основи физиологије човека (2017-2018)
4
И3
Енглески језик (2017-2018)
5
Б14
Инструменталне методе (2017-2018)
6
Б15
Вештина фармацеутске комуникације (2017-2018)
7
Б16
Фармакологија 1 (2017-2018)
8
Б17
Фармацеутска хемија 1 (2017-2018)
9
И17
Истраживање у фармацији (2017-2018)
10
И18
Нутритивни суплементи (2017-2018)
11
В23
Токсикологија (2017-2018)
12
В24
Основи фармакогнозије и фитотерапије (2017-2018)
13
В25
Издавање лекова у пракси (2017-2018)
14
В26
Фармацеутска технологија 2 (2017-2018)
15
В27
Клиничка пропедевтика за фармацеуте (2017-2018)
16
И22
Радиофармација (2017-2018)
17
Г5
Инфективне болести (2017-2018)
18
Г6
Фармацеутска биотехнологија (2017-2018)
19
Г12
Социјална фармација (-)
20
Г8
Клиничка фармација 2 (2017-2018)
21
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова (2017-2018)
23
И19
Болничка фармацеутска пракса (2017-2018)
24
И14
Истраживање (2017-2018)
25
И15
Стручна студентка пракса (2017-2018)
26
Д8
Завршни рад (-)