Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1
А5
Органска хемија 1
2
A6
Увод у фармацеутску технологију
3
A7
Основи физиологије човека
4
И3
Енглески језик
5
Б14
Инструменталне методе
6
Б15
Вештина фармацеутске комуникације
7
Б16
Фармакологија 1
8
Б17
Фармацеутска хемија 1
9
И17
Истраживање у фармацији
10
И18
Нутритивни суплементи
11
В23
Токсикологија
12
В24
Основи фармакогнозије и фитотерапије
13
В25
Издавање лекова у пракси
14
В26
Фармацеутска технологија 2
15
В27
Клиничка пропедевтика за фармацеуте
16
И22
Радиофармација
17
Г5
Инфективне болести
18
Г6
Фармацеутска биотехнологија
19
Г12
Социјална фармација
20
Г8
Клиничка фармација 2
21
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
23
И19
Болничка фармацеутска пракса
24
И14
Истраживање
25
И15
Стручна студентка пракса
26
Д8
Завршни рад (-)