Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2016. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А1
  Општа и неорганска хемија

1

О

4

2

0

13

9

2.
A2
  Фармацеутска биологија са генетиком

1

О

1

2

0

5

4

3.
A3
  Основи морфологије човека

1

О

2

2

0

5

5

4.
A4
  Аналитичка хемија

1

О

4

2

0

12

8

5.
  Изборно подручје 1 - ИП1

14

6.
И1
  Увод у фармацеутску праксу

1

И

2

2

1

24

7

7.
И2
  Основи физичке хемије

1

И

2

2

0

24

7

8.
  "Физичко васпитање *
  Обавезно похађање наставе за студенте I године
  студија
"

1|2

О

0

0

0

0

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

9.
Б10
  Основи биохемије човека

3

О

2

2

0

6

5

10.
Б11
  Органска хемија 2

3

О

3

2

0

7

6

11.
Б3
  Фармацеутска микробиологија

3

О

2

2

0

6

5

12.
Б12
  Основи патолошке физиологије човека

3

О

2

2

0

6

5

13.
Б13
  Медицинска хемија 1

3

О

2

2

0

6

5

14.
  Изборно подручје 2 - ИП2

14

15.
И16
  Обрада резултата мерења

3

И

2

2

1

9

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

16.
В1
  Нове методе примене лекова 1

5

О

2

1

1

6

5

17.
В2
  Статистика у фармацији

5

О

2

1

1

8

6

18.
В3
  Молекуларна фармакологија

5

О

2

1

1

6

5

19.
В4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 1

5

О

2

1

0

5

4

20.
В5
  Закони и фармација

5

О

3

1

0

8

6

21.
В6
  Исхрана у здрављу и болести

5

О

1

1

1

5

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

22.
Г1
  Нове методе примене лекова 2

7

О

1

1

1

7

5

23.
Г2
  Имунофармакологија и лечење хроничних болести

7

О

2

1

1

6

5

24.
Г3
  Клиничка фармација 1

7

О

2

1

1

8

6

25.
Г4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 2

7

О

2

1

0

7

5

26.
Г6
  Фармацеутска биотехнологија

7

О

2

1

1

8

6

27.
  Изборно подручје 4 - ИП4

18

28.
И10
  Истраживање у фармацији 1

7

И

3

0

3

12

9

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

29.
Д1
  Клиничка фармација 3

9

О

1

1

1

7

6

30.
Д2
  Клиничка фармакокинетика

9

О

1

1

0

6

5

31.
Д3
  Фармакоекономија

9

О

1

1

0

6

5

32.
Д4
  Фармакоепидемиологија

9

О

1

1

1

7

6

33.
Д5
  Фармаковигиланца

9

О

1

1

1

8

6