Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2006. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А1
  Фармацеутска и биолошка хемија 1

1

О

60

15

0

135

8

2.
A2
  Биологија ћелије са хуманом генетиком и уводом у
  микробиологију

1

О

15

15

15

60

4

3.
A3
  Физиологија и фармакологија 1 са анатомијом

1

О

15

15

15

75

4

4.
A4
  Практична фармацеутска хемија

1

О

60

15

15

135

9

5.
  Изборно подручје 1 - ИП1

14

6.
И1
  Увод у фармацеутску праксу са физиком

1-2

И

30

15

15

120

7

7.
И2
  Лабораторијске вежбе из физиологије и
  фармакологије

1-2

И

0

30

30

120

7

8.
И3
  Енглески језик

1-2

И

30

0

30

120

7

9.
  Физичко васпитање *
  Обавезно похађање наставе за студенте I године
  студија [од шк. 2011/12]

1-2

О

10.
Б1
  Фармацеутска и биолошка хемија 2

3

О

30

15

15

105

6

11.
Б2
  Фармацеутска анализа и спектроскопија

3

О

15

15

15

90

5

12.
Б3
  Фармацеутска микробиологија

3

О

15

15

15

60

4

13.
Б4
  Физиологија и фармакологија 3

3

О

30

15

15

75

5

14.
Б5
  Лекови 2 - Фармацеутска технологија

3

О

30

15

15

75

5

15.
  Изборно подручје 2 - ИП2

18

16.
И4
  Истраживање у фармакологији

3-4

И

60

0

15

150

9

17.
И5
  Лабораторијски експерименти у фармацији

3-4

И

45

15

15

150

9

18.
И6
  Кардиоваскуларни систем

3-4

И

45

15

15

150

9

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

19.
В1
  Нове методе примене лекова 1

5

О

30

15

15

75

5

20.
В2
  Статистика у фармацији

5

О

30

15

15

90

6

21.
В3
  Молекуларна фармакологија

5

О

30

15

15

75

5

22.
В4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 1

5

О

30

15

0

75

4

23.
В5
  Закони и фармација

5

О

45

15

0

105

6

24.
В6
  Исхрана у здрављу и болести

5

О

15

15

15

60

4

25.
  Изборно подручје 3 - ИП3

14

26.
И7
  Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације

5-6

И

30

15

15

120

7

27.
И8
  Неуронауке и фармакологија

5-6

И

30

15

15

120

7

28.
И9
  Решавање клиничких проблема

5-6

И

30

15

15

120

7

29.
Г1
  Нове методе примене лекова 2

7

О

15

15

15

90

5

30.
Г2
  Имунофармакологија и лечење хроничних болести

7

О

30

15

15

75

5

31.
Г3
  Клиничка фармација 1

7

О

30

15

15

105

6

32.
Г4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 2

7

О

30

15

0

90

5

33.
Г5
  Инфективне болести

7

О

15

15

15

60

4

34.
  Изборно подручје 4 - ИП4

18

35.
И10
  Истраживање у фармацији 1

7-8

И

45

0

45

135

9

36.
И11
  Истраживање у фармацији 2

7-8

И

45

0

45

135

9

37.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова

7-8

И

30

15

45

135

9

38.
Д1
  Клиничка фармација 3

9

О

15

15

15

105

6

39.
Д2
  Клиничка фармакокинетика

9

О

15

15

0

90

5

40.
Д3
  Фармакоекономија

9

О

15

15

0

90

5

41.
Д4
  Фармакоепидемиологија

9

О

15

15

15

90

6

42.
Д5
  Фармаковигиланца

9

О

15

15

15

90

6

43.
  Изборно подручје 5 - ИП5

26

44.
И13
  Практичан рад на одељењима интерне клинике

9-10

И

45

45

0

210

13

45.
И14
  Истраживање

9-10

И

45

45

0

210

13

46.
И15
  Практичан рад на одељењима хируршке клинике

9-10

И

45

45

0

210

13