Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2006. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А1
  Фармацеутска и биолошка хемија 1

1

О

4

1

0

9

8

2.
A2
  Биологија ћелије са хуманом генетиком и уводом у
  микробиологију

1

О

1

1

1

4

4

3.
A3
  Физиологија и фармакологија 1 са анатомијом

1

О

1

1

1

5

4

4.
A4
  Практична фармацеутска хемија

1

О

4

1

1

9

9

5.
A5
  Лекови 1: Хемија и дизајн лекова

2

О

5

1

1

10

10

6.
A6
  Практични аспекти издавања лекова и ручна
  производња лековитих препарата

2

О

0

3

1

6

6

7.
A7
  Физиологија и фармакологија 2 са анатомијом

2

О

2

1

1

5

5

8.
  Изборно подручје 1 - ИП1

14

9.
И1
  Увод у фармацеутску праксу са физиком

1-2

И

2

1

1

8

7

10.
И2
  Лабораторијске вежбе из физиологије и
  фармакологије

1-2

И

0

2

2

8

7

11.
И3
  Енглески језик

1-2

И

2

0

2

8

7

12.
  Физичко васпитање *
  Обавезно похађање наставе за студенте I године
  студија [од шк. 2011/12]

1-2

О

0

0

0

0

13.
Б1
  Фармацеутска и биолошка хемија 2

3

О

2

1

1

7

6

14.
Б2
  Фармацеутска анализа и спектроскопија

3

О

1

1

1

6

5

15.
Б3
  Фармацеутска микробиологија

3

О

1

1

1

4

4

16.
Б4
  Физиологија и фармакологија 3

3

О

2

1

1

5

5

17.
Б5
  Лекови 2 - Фармацеутска технологија

3

О

2

1

1

5

5

18.
Б6
  Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и
  пацијента у здрављу и болести

4

О

1

1

1

5

4

19.
Б7
  Физиологија и фармакологија 4

4

О

1

1

1

4

4

20.
Б8
  Биофармација

4

О

1

1

1

6

5

21.
Б9
  Природни производи и медицина

4

О

1

1

1

4

4

22.
  Изборно подручје 2 - ИП2

18

23.
И4
  Истраживање у фармакологији

3-4

И

4

0

1

10

9

24.
И5
  Лабораторијски експерименти у фармацији

3-4

И

3

1

1

10

9

25.
И6
  Кардиоваскуларни систем

3-4

И

3

1

1

10

9

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

26.
В1
  Нове методе примене лекова 1

5

О

2

1

1

5

5

27.
В2
  Статистика у фармацији

5

О

2

1

1

6

6

28.
В3
  Молекуларна фармакологија

5

О

2

1

1

5

5

29.
В4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 1

5

О

2

1

0

5

4

30.
В5
  Закони и фармација

5

О

3

1

0

7

6

31.
В6
  Исхрана у здрављу и болести

5

О

1

1

1

4

4

32.
В7
  Издавање лекова у пракси

6

О

2

1

1

8

7

33.
В8
  Болести и циљеви лечења

6

О

1

1

1

4

4

34.
В9
  Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални
  аспекти

6

О

2

1

1

5

5

35.
  Изборно подручје 3 - ИП3

14

36.
И7
  Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације

5-6

И

2

1

1

8

7

37.
И8
  Неуронауке и фармакологија

5-6

И

2

1

1

8

7

38.
И9
  Решавање клиничких проблема

5-6

И

2

1

1

8

7

39.
Г1
  Нове методе примене лекова 2

7

О

1

1

1

6

5

40.
Г2
  Имунофармакологија и лечење хроничних болести

7

О

2

1

1

5

5

41.
Г3
  Клиничка фармација 1

7

О

2

1

1

7

6

42.
Г4
  Медицинска хемија и дизајн лекова 2

7

О

2

1

0

6

5

43.
Г5
  Инфективне болести

7

О

1

1

1

4

4

44.
Г6
  Фармацеутска биотехнологија

8

О

2

1

1

7

6

45.
Г7
  Дилеме у пракси

8

О

2

0

1

6

5

46.
Г8
  Клиничка фармација 2

8

О

2

1

1

6

6

47.
  Изборно подручје 4 - ИП4

18

48.
И10
  Истраживање у фармацији 1

7-8

И

3

0

3

9

9

49.
И11
  Истраживање у фармацији 2

7-8

И

3

0

3

9

9

50.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова

7-8

И

2

1

3

9

9

51.
Д1
  Клиничка фармација 3

9

О

1

1

1

7

6

52.
Д2
  Клиничка фармакокинетика

9

О

1

1

0

6

5

53.
Д3
  Фармакоекономија

9

О

1

1

0

6

5

54.
Д4
  Фармакоепидемиологија

9

О

1

1

1

6

6

55.
Д5
  Фармаковигиланца

9

О

1

1

1

6

6

56.
  Изборно подручје 5 - ИП5

26

57.
И13
  Практичан рад на одељењима интерне клинике

9-10

И

3

3

0

14

13

58.
И14
  Истраживање

9-10

И

3

3

0

14

13

59.
И15
  Практичан рад на одељењима хируршке клинике

9-10

И

3

3

0

14

13

60.
Д8
  Завршни рад

10

О

0

0

0

6

6