Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2016. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
А5
  Органска хемија 1

2

О

60

30

0

165

8

2.
A6
  Увод у фармацеутску технологију

2

О

30

45

0

120

7

3.
A7
  Основи физиологије човека

2

О

60

30

0

60

5

4.
И3
  Енглески језик

2

И

30

15

30

360

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

5.
Б14
  Инструменталне методе

4

О

30

30

0

90

5

6.
Б15
  Вештина фармацеутске комуникације

4

О

15

30

0

75

4

7.
Б16
  Фармакологија 1

4

О

30

30

0

90

5

8.
Б17
  Фармацеутска хемија 1

4

О

30

30

15

105

6

9.
И17
  Истраживање у фармацији

4

И

30

30

15

135

7

10.
И18
  Нутритивни суплементи

4

И

30

30

15

135

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

11.
В7
  Издавање лекова у пракси

6

О

30

15

15

150

7

12.
В8
  Болести и циљеви лечења

6

О

15

15

15

75

4

13.
В9
  Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални
  аспекти

6

О

30

15

15

90

5

14.
  Изборно подручје 3 - ИП3

14

15.
И7
  Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације

6

И

30

15

15

150

7

16.
И8
  Неуронауке и фармакологија

6

И

30

15

15

150

7

17.
И9
  Решавање клиничких проблема

6

И

30

15

15

150

7

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

18.
Г5
  Инфективне болести

8

О

15

15

15

75

4

19.
Г7
  Дилеме у пракси

8

О

30

0

15

105

5

20.
Г8
  Клиничка фармација 2

8

О

30

15

15

120

6

21.
И11
  Истраживање у фармацији 2

8

И

45

0

45

180

9

22.
И12
  Зависност од лекова и злоупотреба лекова

8

И

30

15

45

180

9

23.
  Изборно подручје 5 - ИП5

26

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

24.
И19
  Болничка фармацеутска пракса

10

И

0

15

75

255

13

25.
И14
  Истраживање

10

И

45

45

0

255

13

26.
И15
  Стручна студентка пракса

10

И

45

45

0

255

13

27.
Д8
  Завршни рад

10

О

0

0

0

120

6