Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2006. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
A5
  Лекови 1: Хемија и дизајн лекова

2

О

75

15

15

150

10

2.
A6
  Практични аспекти издавања лекова и ручна
  производња лековитих препарата

2

О

0

45

15

90

6

3.
A7
  Физиологија и фармакологија 2 са анатомијом

2

О

30

15

15

75

5

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

4.
Б6
  Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и
  пацијента у здрављу и болести

4

О

15

15

15

75

4

5.
Б7
  Физиологија и фармакологија 4

4

О

15

15

15

60

4

6.
Б8
  Биофармација

4

О

15

15

15

90

5

7.
Б9
  Природни производи и медицина

4

О

15

15

15

60

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

8.
В7
  Издавање лекова у пракси

6

О

30

15

15

120

7

9.
В8
  Болести и циљеви лечења

6

О

15

15

15

60

4

10.
В9
  Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални
  аспекти

6

О

30

15

15

75

5

11.
Г6
  Фармацеутска биотехнологија

8

О

30

15

15

105

6

12.
Г7
  Дилеме у пракси

8

О

30

0

15

90

5

13.
Г8
  Клиничка фармација 2

8

О

30

15

15

90

6

14.
Д8
  Завршни рад

10

О

0

0

0

90

6