Тренутно сте на:
 
Интегрисане
  академске студије 
  фармације
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
О студијама
План и програм студија
Наставници
Распоред наставе
Испитна питања
Тест питања
Предавања
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
 

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
А1
I
О
60
15
/
/
135
8
2.
A2
I
О
15
15
/
15
60
4
3.
A3
I
О
15
15
/
15
75
4
4.
A4
I
О
60
15
/
15
135
9
5.
A5
II
О
75
15
/
15
150
10
6.
A6
II
О
0
45
/
15
90
6
7.
A7
II
О
30
15
/
15
75
5
8.
И1
I / II
И
30
15
/
15
120
7
14
9.
И2
/
30
/
30
120
7
10.
И3
30
/
/
30
120
7
УКУПНО:  
600
960
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
Б1
III
О
30
15
/
15
105
6
2.
Б2
III
О
15
15
/
15
90
5
3.
Б3
III
О
15
15
/
15
60
4
4.
Б4
III
О
30
15
/
15
75
5
5.
Б5
III
О
30
15
/
15
75
5
6.
Б6
IV
О
15
15
/
15
75
4
7.
Б7
IV
О
15
15
/
15
60
4
8.
Б8
IV
О
15
15
/
15
90
5
9.
Б9
IV
О
15
15
/
15
60
4
10.
И4
III / IV
И
60
/
/
15
150
9
18
11.
И5
45
15
/
15
150
9
12.
И6
45
15
/
15
150
9
УКУПНО:  
600
990
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
В1
V
О
30
15
/
15
75
5
2.
В2
V
О
30
15
/
15
90
6
3.
В3
V
О
30
15
/
15
75
5
4.
В4
V
О
30
15
/
/
75
4
5.
В5
V
О
45
15
/
/
105
6
6.
В6
V
О
15
15
/
15
60
4
7.
В7
VI
О
30
15
/
15
120
7
8.
В8
VI
О
15
15
/
15
60
4
9.
В9
VI
О
30
15
/
15
75
5
10.
И7
V / VI
И
30
15
/
15
120
7
14
11.
И8
30
15
/
15
120
7
12.
И9
30
15
/
15
120
7
УКУПНО:  
600
990
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
Г1
VII
О
15
15
/
15
90
5
2.
Г2
VII
О
30
15
/
15
75
5
3.
Г3
VII
О
30
15
/
15
105
6
4.
Г4
VII
О
30
15
/
/
90
5
5.
Г5
VIII
О
15
15
/
15
60
4
6.
Г6
VIII
О
30
15
/
15
105
6
7.
Г7
VIII
О
30
/
/
15
90
5
8.
Г8
VIII
О
30
15
/
15
90
6
9.
И10
VII/VIII
И
45
/
/
45
135
9
18
10.
И11
45
/
/
45
135
9
11.
И12
30
15
/
45
135
9
УКУПНО:  
600
975
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
Д1
IX
О
15
15
30
15
105
6
2.
Д2
IX
О
15
15
30
/
90
5
3.
Д3
IX
О
15
15
30
/
90
5
4.
Д4
IX
О
15
15
30
15
90
6
5.
Д5
IX
О
15
15
15
15
90
6
6.
И13
IX/X
И
45
45
45
/
210
13
26
7.
И14
45
45
45
/
210
13
8.
И15
45
45
45
/
210
13
9.
Д8
XII
О
/
/
60
/
90
6
УКУПНО:  
600
975
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета