Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Општа и неорганска хемија
2
A2
Фармацеутска биологија са генетиком
3
A3
Основи морфологије човека
4
A4
Аналитичка хемија
6
И1
Увод у фармацеутску праксу
7
И2
Основи физичке хемије
8
Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе
9
Б10
Основи биохемије човека
10
Б11
Органска хемија 2
11
Б3
Фармацеутска микробиологија
12
Б12
Основи патолошке физиологије човека
13
Б13
Медицинска хемија 1
15
И16
Обрада резултата мерења
16
В18
Фармакологија 2
17
В19
Имунологија
18
В20
Фармацеутска хемија 2
19
В21
Фармацеутска технологија 1
20
В22
Медицинска хемија 2
22
И20
Фармацеутска етика са историјом фармације
23
И21
Бионеорганска хемија
24
Г3
Клиничка фармација 1
25
Г9
Броматологија
26
Г10
Индустријска фармација са козметологијом
27
Г11
Биофармација
29
И23
Спортска фармација
30
И24
Медицинска биохемија
31
Д1
Клиничка фармација 3
32
Д2
Клиничка фармакокинетика
33
Д3
Фармакоекономија
34
Д4
Фармакоепидемиологија
35
Д5
Фармаковигиланца