Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије фармације
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А5
Органска хемија 1
[ - нд - ]
2
A6
Увод у фармацеутску технологију
[ - нд - ]
3
A7
Основи физиологије човека
[ - нд - ]
4
И3
Енглески језик
[ - нд - ]
5
Б14
Инструменталне методе
[ - нд - ]
6
Б15
Вештина фармацеутске комуникације
[ - нд - ]
7
Б16
Фармакологија 1
[ - нд - ]
8
Б17
Фармацеутска хемија 1
[ - нд - ]
9
И17
Истраживање у фармацији
[ - нд - ]
10
И18
Нутритивни суплементи
[ - нд - ]
11
В23
Токсикологија
[ - нд - ]
12
В24
Основи фармакогнозије и фитотерапије
[ - нд - ]
13
В25
Издавање лекова у пракси
[ - нд - ]
14
В26
Фармацеутска технологија 2
[ - нд - ]
15
В27
Клиничка пропедевтика за фармацеуте
[ - нд - ]
16
И22
Радиофармација
[ - нд - ]
17
Г5
Инфективне болести
[ - нд - ]
18
Г6
Фармацеутска биотехнологија
[ - нд - ]
19
Г12
Социјална фармација
[ - нд - ]
20
Г8
Клиничка фармација 2
[ - нд - ]
21
И12
Зависност од лекова и злоупотреба лекова
[ - нд - ]
23
И19
Болничка фармацеутска пракса
[ - нд - ]
24
И14
Истраживање
[ - нд - ]
25
И15
Стручна студентка пракса
[ - нд - ]
26
Д8
Завршни рад
[ - нд - ]