Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije farmacije
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

RASPOREDE NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU 2018/2019. GODINE

Rasporede nastave u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine možete pogledati ovde.


PREDAVANJA ZA SKOLSKU 2018/2019.

Predavanja školske 2018/2019. možete pogledati ovde.


OPSTA PRAVILA U VEZI SA NASTAVOM

Opšta pravila u vezi sa nastavom (pohađanje i nadoknada nastave, polaganje ispita, upisivanje ocene, ponovno slušanje predmeta) možete pogledati ovde.


SPISKOVE STUDENATA (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) pogledajte ovde
 
 

UVOD U FARMACEUTSKU PRAKSU
(zamena termina održavanja vežbi)

Obaveštenje studentima prve godine iasf o zameni termina održavanja vežbi iz predmeta I1 Uvod u farmaceutsku praksu:
Vežbe iz predmeta I1 Uvod u farmaceutsku praksu će se održavati sredom, prema sledećem rasporedu:
1. i 2. tutorska grupa žuta sala S39: 13:30-15:00
3. i 4. tutorska grupa žuta sala S40: 12:00-13:30
5. i 6. tutorska grupa žuta sala S41: 12:00-13:30
8. i 13. tutorska grupa žuta sala S39: 10:30-12:00
9. i 10. tutorska grupa žuta sala S41: 10:30-12:00
11.i 12. tutorska grupa žuta sala S40:10:30-12:00
7. i 14. tutorska grupa - žuta sala 39: 12:00-13:30


OSNOVI BIOHEMIJE ČOVEKA
(nedeljna rotacija grupa za vežbe)

Nedeljnu rotaciju grupa za vežbe za školsku 2018/2019. iz predmeta Osnovi biohemije čoveka možete pogledati u silabusu predmeta ovde.


FARMACEUTSKA ETIKA SA ISTORIJOM FARMACIJE
(raspored seminara po grupama)

Raspored tema za seminarea po grupama iz predmeta Farmaceutska etika sa istorijom farmacije možete pogledati ovde.


SVEČANA DODELA INDEKSA

Svečana dodela indeksa studentima prve godine Integrisanih akademskih studija farmacije održaće se u Farmakološkoj sali u u ponedeljak, 10.09.2018. godine od 16.30 časova (predavanje iz predmeta Opšta i neorganska hemija).


MEDICINSKA HEMIJA 1
(raspored studenata po grupama za vežbe)

Raspored rotacija grupa za vežbe iz predmeta B13 Medicinska hemija 1 možete pogledati ovde.


MEDICINSKA HEMIJA 2
(raspored studenata po grupama za vežbe)

Raspored rotacija grupa za vežbe iz predmeta V22 Medicinska hemija 12 možete pogledati ovde.


Farmaceutska tehnologija 1
(raspored studenata po grupama za vežbe)

Raspored rotacija grupa za vežbe iz predmeta Farmaceutska tehnologija 1 možete pogledati ovde.


OBAVESTENJE ZA STUDENTE IV GODINE - BIOFARMACIJA

Nastava iz predmeta Biofarmacija u školskoj 2018/19. godine počinje u ponedeljak 10.09.2018. i održavaće se po rasporedu koji je dostupan na sajtu fakulteta.

Nastava na ovom predmetu se obavlja uz korišćenje knjige i radne sveske. Knjiga Osnovi biofarmacije će biti dostupna u skriptarnici fakulteta od 01.10.2018. Za prve tri nastavne jedinice potrebno je koristiti materijal dostupan na sajtu fakulteta, dok ne bude knjiga stigla u skriptarnicu.

Radna sveska se može nabaviti u skriptarnici fakulteta i OBAVEZNI JE MATERIJAL za svakog studenta na praktičnim vežbama. Ocenjivanje pripremljenosti za vežbu počinje od prvog termina vežbi. Student je obavezan da za prvi termin vežbi pripremi odgovore na pitanja iz nastavne jedinice br.1 iz materijala dostupnog na sajtu fakulteta.

Rukovodilac predmeta: prof. dr Snežana Cupara
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.