Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета
1
А1
Хумана генетика
2
А2
Хистологија и ембриологија
3
Б2
Aнатомија II
4
А4
Микробиологија и имунологија
5
Б4
Основи онкологије
7
И3
Медицинска генетика (-)
8
И4
Вештина комуникације
  (са информационим технологијама)
9
А6
Фармакологија и токсикологија
10
Б6
Интерна медицина 1
12
И5
Клиничка микробиологија (-)
13
И6
Клиничка имунологија
14
А8
Неурологија
15
Б8
Психијатрија
16
В8
Инфективне болести
17
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
19
И7
Клиничка онкологија (-)
20
И8
Клиничка фармакологија (-)
21
И9
Тропске болести
22
Д8
Интерна медицина-стручна пракса (-)
23
А10
Хирургија 2
24
Б10
Оториноларингологија
25
В10
Офталмологија
27
И10
Палијативна медицина (-)
28
И11
Клиничка биохемија (-)
29
И12
Ресусцитација 1
30
Г10
Хирургија-стручна пракса (-)
31
А12
Гинекологија и акушерство
32
Б12
Судска медицина
33
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
34
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
35
Ђ12
Завршни рад (-)