Тренутно сте на:
 
Интегрисане
  академске студије 
  медицине
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
О студијама
План и програм студија
Информатори предмета
Катедре
Наставници
Распоред наставе
Испитна питања
Тест питања
Предавања
Контакт
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
 
 

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
А1
I
О
52
30
/
8
135
9
2.
Б1
I
О
120
45
/
/
240
16
3.
В1
I
О
60
0
/
/
75
5
4.
А2
II
О
104
45
/
16
240
16
5.
Б2
II
О
60
30
/
/
135
9
6.
В2
II
О
15
15
/
/
30
2
7.
И1
II
И
30
0
/
/
45
3
И2
30
0
/
/
УКУПНО:  
630
900
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
A3
III
О
120
60
/
30
300
20
2.
Б3
III
О
104
30
/
16
225
15
3.
А4
IV
О
105
45
/
/
225
15
4.
Б4
IV
О
30
15
/
/
60
4
5.
И3
IV
И
36
15
/
9
90
6
И4

45
15
/
/
УКУПНО:  
615
900
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
А5
V
О
135
60
/
/
285
19
2.
Б5
V
О
91
45
/
14
225
15
3.
А6
VI
О
75
30
/
/
150
10
4.
Б6
VI
О
78
45
/
12
195
13
5.
И5
VI
И
11
15
/
4
45
3
И6
15
15
/
/
УКУПНО:  
615
900
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
А7
VII
О
117
15
/
18
30
7
2.
Б7
VII
О
30
15
/
/
30
3
3.
В7
VII
О
12
15
/
3
45
3
4.
Г7
VII
О
30
15
/
/
55
4
5.
А8
VIII
О
60
30
/
/
110
8
6.
Б8
VIII
О
60
30
/
/
110
8
7.
В8
VIII
О
60
30
/
/
135
9
8.
Г8
VIII
О
15
15
/
/
45
3
9.
И7
VIII
И
15
15
/
/
20
2
И8
15
0
/
15
И9
15
15
/
/
10.
Д8
  Интерна медицина-стручна пракса
VIII
О
60
480
/
60
/
13
УКУПНО:  
1200
580
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
А9
IX
О
91
45
/
14
200
14
2.
Б9
IX
О
120
15
/
/
65
8
3.
А10
X
О
120
15
/
/
40
7
4.
Б10
X
О
52
15
/
8
100
7
5.
В10
X
О
60
15
/
/
100
7
6.
И10
X
И
15
15
/
/
45
3
И11
15
15
/
/
И12
15
15
/
/
7.
Г10
  Хирургија - стручна пракса
X
О
75
480
/
60
/
14
УКУПНО:  
1215
550
60
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета

 

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

Остали часови
ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

СРС

ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
А11
XI
О
15
15
15
/
55
4
2.
Б11
XI
О
15
15
15
/
55
4
3.
В11
XI
О
13
15
30
2
90
6
4.
Г11
XI
О
15
15
15
/
55
4
5.
Д11
XI
О
10
15
15
5
55
4
6.
И13
XI
И
15
15
30
/
/
2
И14
15
15
30
/
И15
15
15
30
/
7.
А12
XII
О
75
15
45
/
40
7
8.
Б12
XII
О
13
15
30
2
90
6
9.
В12
XII
О
30
15
60
/
20
5
10.
Г12
  Гинекологија и акушерство
  - стручна пракса
XII
О
60
150
30
75
/
7
11.
Д12
  Ургентна стања у медицини
  - стручна пракса
XII
О
60
150
30
75
/
5
УКУПНО:  
1230
460
54
12.
Ђ12
XII
О
/
/
60
/
90
6
   
РБ - редни број ИЗ - изборни заједнички предмет
Ш - шифра предмета ИМ - изборни предмет модула
С - семестар П - предавања
СП - статус претмета В - вежбе
О - обавезни предмет СИР - самостални истраживачки рад
ОЗ - обавезни заједнички предмет ДОН - други облици наставе
ОМ - обавезни предмет модула СРС - самостални рад струдената
И - изборни предмет
     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета