Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије медицине
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕДИЦИНЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А1
Хумана генетика
2
А2
Хистологија и ембриологија
3
Б2
Aнатомија II
4
А4
Микробиологија и имунологија
5
Б4
Основи онкологије
7
И3
Медицинска генетика
[ - ]
8
И4
Вештина комуникације
(са информационим технологијама)
9
А6
Фармакологија и токсикологија
10
Б6
Интерна медицина 1
12
И5
Клиничка микробиологија
[ - ]
13
И6
Клиничка имунологија
14
А8
Неурологија
15
Б8
Психијатрија
16
В8
Инфективне болести
17
Г8
Физикална медицина и рехабилитација
19
И7
Клиничка онкологија
[ - ]
20
И8
Клиничка фармакологија
[ - ]
21
И9
Тропске болести
22
Д8
Интерна медицина-стручна пракса
[ - ]
23
А10
Хирургија 2
24
Б10
Оториноларингологија
25
В10
Офталмологија
27
И10
Палијативна медицина
[ - ]
28
И11
Клиничка биохемија
[ - ]
29
И12
Ресусцитација 1
30
Г10
Хирургија-стручна пракса
31
А12
Гинекологија и акушерство
32
Б12
Судска медицина
33
Г12
Гинекологија и акушерство-стручна пракса
34
Д12
Ургентна стања у медицини-стручна пракса
35
Ђ12
Завршни рад