Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije medicine
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA


RASPOREDE NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2018/2019. GODINE

Rasporede nastave u LETNJEM semestru školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2018/2019. godine možete pogledati ovde.


PREDAVANJA ZA SKOLSKU 2018/2019.

Predavanja letnji školske 2018/2019. možete pogledati ovde.


OPSTA PRAVILA U VEZI SA NASTAVOM

Opšta pravila u vezi sa nastavom (pohađanje i nadoknada nastave, polaganje ispita, upisivanje ocene, ponovno slušanje predmeta) možete pogledati ovde.


SPISKOVE STUDENATA (po grupama za vežbe i tutorskim grupama) pogledajte ovde
 
 

INFORMACIJE PO GODINAMA STUDIJA

                                          

       


SUDSKA MEDICINA
(raspored praktičnog ispita utorak, 09.07.2019. )

Raspored praktičnog ispita iz sudske medicine pogledajte ovde.


NEUROLOGIJA
(julski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti IASM da će izvlačenje za praktični ispit (završna provera veština) i popravni modulski testovi biti održani 8.7.2019. u 11:10 časova na Fakultetu u Velikoj sali, i neposredno nakon toga (8.7.2019) i sutradan (9.7.2019) će biti održan praktični ispit na Klinici za neurologiji (detaljnije informacije studenti će dobiti na izvlačenju).

Usmeni ispit će biti održan 10.7.2019. u 8 časova na Klinici za neurologiju (o tačnom terminu usmenog ispita za taj dan će studenti biti obavešteni na praktičnom ispitu).

Izvlačenje ispitivača za praktični i usmeni ispit za studente medicine po starom programu će takođe biti 8.7.2019. u 11:10 časova u Velikoj sali Fakulteta.


SUDSKA MEDICINA
(raspored praktičnog ispita)

Raspored praktičnog ispita iz sudske medicine pogledajte ovde.


NEUROLOGIJA
(obaveštenje)

Obaveštavaju se studenti IASM da će popravno polaganje nadoknade aktivnosti u nastavi za junski ispitni rok biti održano na Klinici za neurologiju 25.6.2019. u 11 časova.

Izvlačenje za praktični ispit (završna provera veština) i popravni modulski testovi će biti održani 26.6.2019. u 9 časova na Fakultetu u Velikoj sali, i neposredno nakon toga će biti održan praktični ispit na Klinici za neurologiji (detaljnije informacije studenti će dobiti na izvlačenju).

Usmeni ispit će biti održan 27.6.2019. na Klinici za neurologiju (o tačnom terminu usmenog ispita za taj dan će studenti biti obavešteni na praktičnom ispitu).


URGENTNA STANJA U MEDICINI - STRUČNA PRAKSA
(uvid u rezultate testa)

Obaveštavaju se studenti da će se uvid u rezultate testa 2. Modula iz predmeta Urgentna stanja u medicini - stručna praksa obaviti 6.6. od 16 časova u Klinici za pulmologiju.


OTORINOLARINGOLOGIJA
(junski ispitni rok)

- popravni modulski testovi i izvlačenje komisije za polaganje 26.6.2019 od 9.00-11.00 (amfiteatar)

- završna provera veština i usmeni ispit 26.6.2019 od 11.00-16.00 (Klinika za ORL)


GINEKOLOGIJA I AKUSERSTVO
(junski ispitni rok)

- II modulski test 07.06.2019 u 14.30 (amfiteatar i mala sala)

- popravni modulski testovi i izvlačenje komisije za polaganje 17.6.2019 u 10.15 (farmakološka sala)

- ginekologija i akušerstvo stručna praksa 19.6.2019 u 16.45 (velika sala)


GINEKOLOGIJA I AKUSERSTVO
(obaveštenje)

Studenti koji su bili na apsolventskoj ekskurziji i kongresu medicinskih nauka potrebno je da dostave spisak studenata i odluke dekana o nadoknadi nastave na šalteru ginekološke klinike do utorka u 10.00.


FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
(polaganje aktivnosti u nastavi, popravni modulski test)

Polaganje aktivnosti u nastavi modula 3 za studente koji ponovo slušaju predmet Fizikalna medicina i rehabilitacija u toku školske 2018/2019. godine, održaće se 11.06.2019. godine u 09:00 časova, u RH Centru.

Polaganje popravnih aktivnosti u nastavi za studente koji slušaju Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju tokom školske 2018/2019. godine, održaće se 11.06.2019. godine u 09:00 časova, u RH centru.

Popravni test modula I, II i III iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija održaće se 12.06.2019. godine u terminu od 09:30 časova, u Maloj sali na Fakultetu medicinskih nauka.


OTORINOLARINGOLOGIJA
(obaveštenje)

Studentima, koji su položili prvi i drugi modulski test po starom, priznaje im se prvi modulski test a moraju da polažu drugi modulski test po novom.
Studentima koji su položili drugi i treći modulski test po starom, priznaje im se drugi modulski test a moraju da polažu prvi modulski test po novom.
Svi ostali studenti moraju da polažu i prvi i drugi modulski test po novom programu.


URGENTNA STANJA U MEDICINI-STRUČNA PRAKSA
(davanje potpisa)

Davanje potpisa za predmet Urgentna stanja u medicini - stručna praksa kod prof. dr Zorice Lazić obaviće se 29.05.2019.god. u 9 h na Klinici za pulmologiju


NEUROLOGIJA
(polaganje aktivnosti)

Polaganje aktivnosti modula 2 za studente koji ponovo slušaju predmet Neurologija, Integrisanih akademskih studija medicine, održaće se u Klinici za neurologiju, u četvrtak 30. 05. 2019. godine, u 10 sati i 30 minuta.


INTERNA MEDICINA 1
(termini za čitanje RTG snimaka)

Termine za čitanje RTG snimaka pogledajte ovde.


DERMATOVENEROLOGIJA
(obaveštenje za studente - majski ispitni rok)

Popravni mod. testovi i izvlačenje komisije za ispit u majskom roku iz predmeta Dermatovenerologija, umesto u Velikoj sali, održaće se na Klinici za dermatovenerologiju 16.5.2019. godine od 10.00-12.00 časova.


OFTALMOLOGIJA
(obaveštenje)

Vežbe iz oftalmologije za studente pete godine IASM neće se održati 17.05.2019. već će studenti 24.05.2019. godine imati duple vežbe prema rasporedu istaknutom na oglasnoj tabli Klinike za oftalmologiju. .


SUDSKA MEDICINA
(raspored za vežbe)

Raspored za vežbe za 11, 12 i 13 kao i za 14 i 15 nedelju nastave možete pogledati u informatoru predmeta ovde.


PSIHIJATRIJA
(obaveštenje)

Polaganje aktivnosti modula 2 za studente koji ponovo slušaju predmet Psihijatrija, Integrisanih akademskih studija medicine, održaće se u zgradi Dekanata, u ponedeljak 22. 04. 2019. godine, po završetku polaganja modulskog testa, u 11 sati i 30 minuta. .


PSIHIJATRIJA
(obaveštenje)

Vežbe za 11. nedelju nastave, predmeta Psihijatrija, Integrisanih akademskih studija medicine, održaće se u predviđenim terminima, ali u nastavno-naučnoj bazi našeg FMN - Zavod za zbrinjavanje odraslih lica "Male Pčelice". .


VESTINA KOMUNIKACIJE (SA INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA)
(obaveštenje)

Predavanja iz predmeta veština komunikacije održaće se u sredu 24.04.2019. sa početkom u 15.15. časova

Prvo predavanje održaće Doc. dr Marija Sorak, a nakon toga Prof. dr Sunčica Srečković.

Po završetku predavanja pristupiće se odbrani seminarskih radova.
.


NEUROLOGIJA
(promena termina nastave)

Obaveštavamo studente četvrte godine i studente koji ponovo slušaju predmet Neurologija da je došlo do izmene u redosledu nastave koja je bila predviđena prethodnim silabusom. U četnaestoj nedelji nastave tema će biti Demencije, a u petnaestoj Bolesti mišića i neuromišićne spojnice.


INFEKTIVNE BOLESTI
(obaveštenje)

Polaganje aktivnosti modula 2 za studente koji ponovo slušaju predmet Infektivne bolesti održaće se na Klinici za infektivne bolesti 16. 04. 2019. godine u 13.00.


HUMANA GENETIKA
(rotacija grupa)

Raspored vežbi od VIII do XV nedelje nastave iz predmeta Humana genetika možete pogledati u sialbusu predmeta ovde.


PSIHIJATRIJA
(polaganje aktivnosti)

Polaganje aktivnosti modula 1 za studente koji ponovo slušaju predmet Psihijatrija, Integrisanih akademskih studija medicine, održaće se na Klinici za psihijatriju, u utorak 26. 3. 2019. godine, u 10 sati.


SUDSKA MEDICINA
(raspored vežbi)

Raspored vežbi od VI do X nedelje nastave iz predmeta Sudska medicina možete pogledati u sialbusu predmeta ovde.


INFEKTIVNE BOLESTI
(obaveštenje)

Polaganje aktivnosti modula 1 za studente koji ponovo slušaju predmet Infektivne bolesti održaće se na Klinici za infektivne bolesti 13. 3. 2019. godine u 13.00.


FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
(obaveštenje za studente)

Potrebno je da se studenti koji nisu položili aktivnost u nastavi modula 1 iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija, jave u RH Centar KCK 11. 3. 2019. godine u 11.00 časova radi dogovora o polaganju aktivnosti u nastavi.


INTERNA MEDICINA 2 BOLONJA
(obaveštenje za studente - martovski rok)

7.3.2019.god. 08-10.00 u Velikoj sali, popravni moduli, izvlačenje komisija

7.3.2019.god. u 12.00 u Biblioteci Interne klinike- popravna modulska aktivnost

7.3.2019.god. u 13.00 u Biblioteci Interne klinike -izvlačenje za studente koji su polagali popravnu modulsku aktivnost


RESUSCITACIJA 1
(rotacija termina za vežbe)

Zbog obaveza u karantinu rotiraju se termini V i VI grupe za vežbe:
vežbe za V grupu u ZHMP umesto 6.3.2019. održaće se 13.3.2019 od 15.00 časova, a
vežbe za VI grupu umesto 13.3. održaće se 6.3.2019. od 15.00 časova u ZHMP.


VESTINA KOMUNIKACIJE (SA INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA)
(teme za seminarski rad)

Teme za seminarski rad za predmet veština komunikacije sa informacionim tehnologijama možete pogledati ovde.


RESUSCITACIJA 1
(grupe za vežbe)

Grupe za vežbe iz predmeta RESUSCITACIJA 1:

I grupa (studenti I-V tutorske grupe)
II grupa (studenti VI-X tutorske grupe)
III grupa (studenti X-XI tutorske grupe)


GINEKOLOGIJA I AKUSERSTVO STRUČNA PRAKSA
(popravni mod. testovi i izvlačenje komisije za ispit)

Spisak studenata za karantinske vežbe za predmet Ginekologija i akušerstvo stručna praksa možete pogledati ovde


SUDSKA MEDICINA
(popravni mod. testovi i izvlačenje komisije za ispit)

Popravni modulski testovi i izvlačenje komisije za ispit u januarskom ispitnom roku održaće se 4.2.2019. godine u Maloj sali sa početkom od 8.00 časova (umesto od 10.00 časova)


BIOFIZIKA
(termin modulskog testa)

Završni modulski test iz predmeta Biofizika će se održati 1.2.2019. godine (12:00-13:00 časova, sale: S3 i S4). Termin ispita u januarsko/februarskom ispitnom je 07.02.2019. godine (11:00-13:00 časova, sala: S3).


INFEKTIVNE BOLESTI
(obaveštenje)

Potrebno je da se studenti koji ponovo slušaju predmet Infektivne bolesti u letnjem semestru školske 2018/19. godine jave radi dogovora na Kliniku za infektivne bolesti 30. 1. 2019. godine u 11.00 časova.


DERMATOVENEROLOGIJA
(promena termina ispita u januarskom roku)

Završna provera veština i usmeni ispit iz predmeta Dermatovenerologija održaće se 18.01.2019. godine na Klinici za Dermatovenerologiju u sledećim terminima:

08.30 - 09.30 i
13.00 - 17.00


INTERNA MEDICINA
(obaveštenje za studente za januarsko-februarski rok)

Popravni moduli i izvlačenje komisija za predmet Interna medicina 1 Bolonja održaće se 21.01.2019.god. u 09:00 h u zelenoj sali.
Popravna modulska aktivnost u nastavi za predmet Interna medicina 1 Bolonja (za module propedevtika, kardiologija i pulmologija) održaće se 22.01.2019.god. u 09:00 h u Biblioteci Interne klinike.

Popravni moduli i izvlačenje komisija za predmet Interna medicina 2 Bolonja održaće se 04.02.2019.god. u 10:00 h u velikoj sali.
Popravna modulska aktivnost u nastavi za predmet Interna medicina 2 Bolonja (za module hematologija, endokrinologija, gastroenterohepatologija, nefrologija, reumatologija, alergologija) održaće se 05.02.2019.god. u 09:00 h u Biblioteci Interne klinike.


BIOFIZIKA
(promena termina modulskog testa)

Modulski test iz Biofizike predviđen za 27. 12. 2018. se odlaže. O novom terminu održavanja studenti će biti blagovremeno obavešteni nakon praznika.


MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA
(termin modulskog testa)

Obaveštavaju se studenti šeste godine integrisanih akademskih studija medicine da će se u ponedeljak 14.01.2019. godine održati III modulski test iz predmeta Medicinska statistika i informatika po sledećem rasporedu:

I grupa 09:15-10:15
II grupa 10:30-11:30
III grupa 08:00-09:00

Grupe i termine za polaganje modulskog test možete pogledati ovde


HIRURGIJA 1
(potpisivanje indeksa)

Potpisivanje indeksa iz predmeta Hirurgija 1 obaviće se u utorak, 25. 12 2018. u 08.30 sati na Klinici za hirurgiju.

INTERNA MEDICINA 2
(potpisivanje indeksa)

Potpisivanje indeksa iz predmeta Interna medicina 2 (za studente koji ponovo slušaju predmet) obaviće se 20.12.2018. godine u 13.00 časova u Biblioteci Interne klinike kod doc. dr Nataše Zdravković.

RESUSCITACIJA 2
(obaveštenje)

Potpisivanje indeksa iz predmeta Resuscitacija 2 obaviće se u ponedeljak, 24. 12 2018.u Službi za anesteziju KCK.


RESUSCITACIJA 2
(polaganje ispita iz praktičnih veština)

Polaganje ispita iz praktičnih veština za predmet Resuscitacija 2 obaviće se dana 13. 12. 2018. godine sa početkom u 15 časova prema rasporedu navedenom u tabeli koju možete pogledati ovde.
Ispit će se održati u prostorijama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

(NOVO)


HIRURGIJA 1
(obaveštenje za studente - decembarski rok)

Popravni moduli: 10.12.2018. Disekciona sala br. 2 11.00 13.00 sati
Praktični ispit i izvlačenje komisija 11.12.2018. u 08:30-Klinika za hirurgiju

Po starom programu
Test: 10.12.2018. u 13.00sati Klinika za hirurgiju
Praktični ispit i izvlačenje komisija: 11.12.2018. u 08:30-Klinika za hirurgiju


HIRURGIJA - PO STAROM PROGRAMU
(obaveštenje za studente - decembarski rok)

Test: 24.12.2018. u 13.00sati Klinika za hirurgiju
Praktični ispit: 25.12.2018. u 08.30sati-Klinika za hirurgiju.


MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA
(termina polaganja)

Termine polaganja drugog modulskog testa po grupama možete pogledati ovde


MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA
(promena termina predavanja)

Predavanje iz predmeta Medicinska statistika i informatika od 30.11.2018.godine održaće se u utorak 4.12.2018. godine u farmakološkoj sali od 13.00 časova.


MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA
(rotacija grupa za vežbe)

Od XII nedelje nastave vežbe iz predmeta Medicinska statistika i informatika održavaće se po sledećem rasporedu:

Žute sale 35, 36 i 37
13:00 13:45 grupe 6
14:00 14:45 grupe 1
15:00 15:45 grupe 2
16:00 16:45 grupe 8
17:00 17:45 grupe 4

Računarska učionica
15:00 15:45 grupe 5
16:00 16:45 grupe 3
17:00 17:45 grupe 7


HIGIJENA I EKOLOGIJA
(obaveštenje za studente - decembarski rok)

Provera završnih veština (praktični ispit) za studente po starom-Higijena i ekologija se sa 4. 12. 2018. pomera na 5. 12.2018.

Ispit će se održati u žutoj sali 36 od 10 do 12 časova.


INTERNA MEDICINA
(obaveštenje za studente - decembarski rok)

Popravni moduli za predmet Interna medicina 1 održaće se 30.11.2018.god. u 16:30 h u maloj sali.

Popravni moduli za predmet Interna medicina 2 održaće se 03.12.2018.god. u 09:00 h u biblioteci Interne klinike.


BIOHEMIJA
(rotacija termina za vežbe)

Rotacijai grupa za vežbe iz Biohemije za studente druge godine IASM počevši od 11. nedelje nastave (19.11.2018):

Utorak - 17:30 - vežbe imaju 7. 8. i 6. grupa

Petak - 8:00 - vežbe imaju 2. 3. i 5. grupa
Petak - 12:00 vežbe imaju 1. i 4. grupa


RESUSCITACIJA 2
(polaganje ispita iz praktičnih veština )

Polaganje ispita iz praktičnih veština za predmet Resuscitacija 2 obaviće se dana 08. 11. 2018. godine sa početkom u 15 časova prema rasporedu navedenom u tabeli koju možete pogledati ovde. Ispit će se održati u prostorijama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.


HIGIJENA I EKOLOGIJA
(rotacija termina za vežbe)

Rotacija termina za vežbe na predmetu Higijena i ekologija:

Rotacija za 10., 11., 12 . nedelju:
Sreda prvi termin: 3. i 4. grupa, drugi termin: 7. i 8. , treći termin: 1. i 2.

Petak: 5. i 6.
Rotacija za 13., 14., 15 . nedelju:

Sreda prvi termin: 5. i 6. grupa, drugi termin: 1. i 2. , treći termin: 7. i 8.
Petak: 3. i 4.


PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZASTITA
(termini za vežbe)

U subotu 10. 11. 2018. sve vežbe iz Primarne zdravstvene zaštite (6. godina IASM) će se održati na fakultetu u žutim salama 35 i 36, u uobičajnim terminima.


OBAVESTENJE

Zbog državnog praznika (Dan primirja u Prvom svetskom ratu) u ponedeljak 12.11.2018. godine neće biti nastave.

Nastava od ponedeljka odradiće se u subotu 10.11.2018. godine u istim terminima.


SUDSKA MEDICINA
(novembarski ispitni rok)

Ispit iz predmeta Sudska medicina u novembarskom ispitnom roku održaće se u farmakološkoj sali od 8.00-9.00 časova.


MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA
(termin modulskog testa)

Obaveštavaju se studenti šeste godine integrisanih akademskih studija medicine da će se u ponedeljak 05.11.2018. godine održati prvi modulski test iz predmeta Medicinska statistika i informatika po sledećem rasporedu:

I grupa 08:30-09:30
II grupa 09:35-10:35
III grupa 10:40-11:40

Grupe i termine za polaganje modulskog test možete pogledati ovde


MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA
(rotacija grupa za vežbe)

Obaveštavaju se studenti šeste godine integrisanih akademskih studija medicine da će se vežbe iz predmeta Medicinska statistika i informatika održavati po sledećem rasporedu koji možete pogledati ovde


RESUSCITACIJA 2
(promena termina nastave)

Vežbe iz Resuscitacije 2 planirane u 12 nedelji nastave za 29.11.2018. godine održaće se u istom terminu dana 6.12.2018. godine.

Ispitne vežbe od 29.11.2018. godine održaće se 13.12.2018. godine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.


PATOLOSKA ANATOMIJA
(rotacija grupa za vežbe)

Raspored rotiranih vežbi i seminara po grupama iz predmeta Patološka anatomija za školsku 2018/2019. godinu možete pogledati ovde.


INTERNA MEDICINA
(obaveštenje za studente)

Popravni moduli za predmet Interna medicina 1 održaće se 23.11.2018.god. u 15.30 u Maloj sali.

Popravni moduli za predmet Interna medicina 2 održaće se 16.11.2018.god. u 09.00 h u biblioteci Interne klinike.


HIGIJENA I EKOLOGIJA
(rotacija termina za vežbe)

Rotacija termina za vežbe u drugom modulu za 6. godinu medicine na predmetu Higijena i ekologija:

sreda
13:45-15:15- 7. i 8. grupa
15:20-16:50-5. i 6. grupa
16:55- 18:25-3. i 4. grupa

petak
9:00-10:30-1. i 2. grupa


RESUSCITACIJA 2
(polaganje ispita iz praktičnih veština)

Polaganje ispita iz praktičnih veština za predmet Resuscitacija 2 obaviće se dana 18. 10. 2018. godine sa početkom u 15 časova prema rasporedu navedenom u tabeli (pogledajte ovde). Ispit će se održati u prostorijama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.


OKTOBARSKI ISPITNI ROK
(raspored ispita u oktobarskom roku)

Raspored ispita u oktobarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.


BIOHEMIJA
(rotacija grupa za vežbe)

Rotacija grupa za vežbe iz Biohemije za studente druge godine IASM počinje od 6. nedelje nastave odnosno od 15.10.2018. godine:

Utorak - 17:30 - vežbe imaju 4. 5. i 6. grupa
Petak - 8:00 - vežbe imaju 7. 8. i 1. grupa
Petak - 12:00 vežbe imaju 2. i 3. grupa


RESUSCITACIJA 2
(raspored studenata za polaganje praktičnog ispita)

Polaganje ispita iz praktičnih veština za predmet Resuscitacija 2 obaviće se dana 27. 09. 2018. godine sa početkom u 15 časova prema rasporedu navedenom u tabeli koju možete pogledati pogledati ovde..

Ispit će se održati u prostorijama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.


RASPORED GRUPA ZA KARANTIN SKOLSKE 2018/19
(raspored grupa za vežbe)

Raspored grupa za karantin školske 2018/19 možete pogledati ovde.


KARANTINSKI KUĆNI RED
(raspored grupa za vežbe)

Kućni red karantina možete pogledati ovde.


FIZIČKO VASPITANJE
(avgustovski ispitni rok)

Predavanje I, II, III, IV, XIII, XIV, XV nedelje nastave održaće se od 17:45 - 18:45 u Velikoj sali(S3)


SVEČANA DODELA INDEKSA

Svečana dodela indeksa studentima prve godine Integrisanih akademskih studija medicine održaće se u Amfiteatru Fakulteta, u utorak, 11.09.2018. godine od 8.00 časova (predavanje iz predeta Anatomija 1).


INTERNA MEDICINA 1
(avgustovski ispitni rok)

INTERNA MEDICINA 1 (po novom programu)
22.08. u 09:00 popravni moduli i izvlačenje komisija u Velikoj sali

Popravna aktivnost u nastavi - 22.08. u 12:00
Modul 1 i Modul 2 - kardiologija
1. Ass. dr Milan Radovanović
2. dr Stefan Simović

Modul 3 - pulmologija 1. Ass. dr Ljiljana Novković 2. Dr Romana Suša


INTERNA MEDICINA 2
(avgustovski ispitni rok)

INTERNA MEDICINA 2 (po novom programu)

21.08. u 09:00 popravni moduli i izvlačenje komisija u Velikoj sali
Popravna aktivnost u nastavi za MODUL 1,2, 3
21.08. 2018. godine-1200 biblioteka Interne klinike
1. dr Marina Jovanović
2. dr Danijela Jovanović
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.