Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije medicine
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA


RASPOREDE NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2018/2019. GODINE

Rasporede nastave u LETNJEM semestru školske 2018/2019 godine možete pogledati ovde
PSIHIJATRIJA
(obaveštenje)

Polaganje aktivnosti modula 2 za studente koji ponovo slušaju predmet Psihijatrija, Integrisanih akademskih studija medicine, održaće se u zgradi Dekanata, u ponedeljak 22. 04. 2019. godine, po završetku polaganja modulskog testa, u 11 sati i30 minuta..


PSIHIJATRIJA
(obaveštenje)

Vežbe za 11. nedelju nastave, predmeta Psihijatrija, Integrisanih akademskih studija medicine, održaće se u predviđenim terminima, ali u nastavno-naučnoj bazi našeg FMN - Zavod za zbrinjavanje odraslih lica "Male Pčelice"..


NEUROLOGIJA
(promena termina nastave)

Obaveštavamo studente četvrte godine i studente koji ponovo slušaju predmet Neurologija da je došlo do izmene u redosledu nastave koja je bila predviđena prethodnim silabusom. U četnaestoj nedelji nastave tema će biti Demencije, a u petnaestoj Bolesti mišića i neuromišićne spojnice.


INFEKTIVNE BOLESTI
(obaveštenje)

Polaganje aktivnosti modula 2 za studente koji ponovo slušaju predmet Infektivne bolesti održaće se na Klinici za infektivne bolesti 16. 04. 2019. godine u 13.00.


PSIHIJATRIJA
(polaganje aktivnosti)

Polaganje aktivnosti modula 1 za studente koji ponovo slušaju predmet Psihijatrija, Integrisanih akademskih studija medicine, održaće se na Klinici za psihijatriju, u utorak 26. 3. 2019. godine, u 10 sati.


INFEKTIVNE BOLESTI
(obaveštenje)

Polaganje aktivnosti modula 1 za studente koji ponovo slušaju predmet Infektivne bolesti održaće se na Klinici za infektivne bolesti 13. 3. 2019. godine u 13.00.


FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
(obaveštenje za studente)

Potrebno je da se studenti koji nisu položili aktivnost u nastavi modula 1 iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija, jave u RH Centar KCK 11. 3. 2019. godine u 11.00 časova radi dogovora o polaganju aktivnosti u nastavi.


INTERNA MEDICINA 2 BOLONJA
(obaveštenje za studente - martovski rok)

7.3.2019.god. 08-10.00 u Velikoj sali, popravni moduli, izvlačenje komisija

7.3.2019.god. u 12.00 u Biblioteci Interne klinike- popravna modulska aktivnost

7.3.2019.god. u 13.00 u Biblioteci Interne klinike -izvlačenje za studente koji su polagali popravnu modulsku aktivnost


INFEKTIVNE BOLESTI
(obaveštenje)

Potrebno je da se studenti koji ponovo slušaju predmet Infektivne bolesti u letnjem semestru školske 2018/19. godine jave radi dogovora na Kliniku za infektivne bolesti 30. 1. 2019. godine u 11.00 časova.


DERMATOVENEROLOGIJA
(promena termina ispita u januarskom roku)

Završna provera veština i usmeni ispit iz predmeta Dermatovenerologija održaće se 18.01.2019. godine na Klinici za Dermatovenerologiju u sledećim terminima:

08.30 - 09.30 i
13.00 - 17.00


INTERNA MEDICINA 2
(potpisivanje indeksa)

Potpisivanje indeksa iz predmeta Interna medicina 2 (za studente koji ponovo slušaju predmet) obaviće se 20.12.2018. godine u 13.00 časova u Biblioteci Interne klinike kod doc. dr Nataše Zdravković.

RASPORED GRUPA ZA KARANTIN SKOLSKE 2018/19
(raspored grupa za vežbe)

Raspored grupa za karantin školske 2018/19 možete pogledati ovde.


KARANTINSKI KUĆNI RED
(raspored grupa za vežbe)

Kućni red karantina možete pogledati ovde.


INTERNA MEDICINA 2
(avgustovski ispitni rok)

INTERNA MEDICINA 2 (po novom programu)

21.08. u 09:00 popravni moduli i izvlačenje komisija u Velikoj sali
Popravna aktivnost u nastavi za MODUL 1,2, 3
21.08. 2018. godine-1200 biblioteka Interne klinike
1. dr Marina Jovanović
2. dr Danijela Jovanović