ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Центар за континуирану медицинску едукацију
у сарадњи са кост Фондом европске комисије (Пројекат IS1409)
Старење популације у Србији и на Балкану - Родне разлике и последице по трајање радног века, политику пензија и здравствену заштиту

Име и презиме
Установа
ПрофесијаТитула
e-mail адреса
Телефон
Број лиценце
Слажем се да Факулетет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у складу са Законом о заштити података о личности може користити моју електронску адресу за периодична обавештења о новим едукацијама.


* Сви подаци су обавезни


Факултет медицинских наука, 34000 Крагујевац | +381 34 306-800 | www.medf.kg.ac.rs | kme@medf.kg.ac.rs