Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 27.05.
2019
понедељак

МАЛА САЛА
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 
19:45 - 20:30Здравствена нега предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
10:45 - 13:00Хирургија са негом предавања
 
13:30 - 15:00Ургентна медицина испит
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
13:30 - 15:00Хирургија са негом вежбе
 
28.05.
2019
уторак

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Патолошка анатомија предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 09:30Геријатрија са негом предавања
 
12:00 - 12:45Инфективне болести са негом предавања
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
10:00 - 16:00Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 16:00Патолошка анатомија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:00 - 10:45Геријатрија са негом вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
10:45 - 12:15Aнестезиологија са реанимацијом предавања
 
29.05.
2019
среда

МАЛА САЛА
08:30 - 09:15Хумана Генетика предавања
 
10:00 - 10:45Кожне и венеричне болести са негом предавања
 
11:00 - 11:45Информатика у здравству предавања
 
14:45 - 18:00Микробиологија и имунологија предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
08:15 - 09:00Инфективне болести са негом вежбе
 
30.05.
2019
четвртак

АМФИТЕАТАР
16:30 - 18:00Патолошка физиологија завршни тест
 

ВЕЛИКА САЛА
16:30 - 18:00Патолошка физиологија завршни тест
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:35 - 16:10Хумана Генетика вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
13:00 - 15:15Гинекологија и акушерство са негом предавања
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
11:00 - 13:15Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
07:00 - 10:15Здравствена нега вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
11:00 - 11:45Кожне и венеричне болести са негом вежбе
 
31.05.
2019
петак

АМФИТЕАТАР
10:45 - 11:45Гинекологија и акушерство са негом завршни тест
 

ВЕЛИКА САЛА
18:00 - 19:00Кожне и венеричне болести са негом завршни тест
 

АНАТОМСКА САЛА
15:15 - 17:00Економика у здравству вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
13:30 - 15:00Економика у здравству предавања
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 11:00Вештина комуникације са пацијентом предавање и семинар
 
11:15 - 13:30Дијететика предавање, вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:00 - 12:15Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 09:30Aнестезиологија са реанимацијом вежбе
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом вежбе
 
03.06.
2019
понедељак

АНАТОМСКА САЛА
12:30 - 14:00Основи радиологије и онкологије испит
 
14:15 - 15:30Здравствени менаџмент испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
09:00 - 11:00Физиологија испит
 
04.06.
2019
уторак

ВЕЛИКА САЛА
11:00 - 12:00Хумана Генетика завршни тест
 

МАЛА САЛА
11:00 - 12:00Хумана Генетика завршни тест
 

АНАТОМСКА САЛА
11:15 - 13:15Социјална медицина и здравствено осигурање испит
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
09:00 - 11:00Оториноларингологија испит
 
05.06.
2019
среда

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 11:00Хистологија испит
 

АНАТОМСКА САЛА
12:30 - 14:00Психијатрија са негом испит
 
06.06.
2019
четвртак

МАЛА САЛА
11:15 - 13:00Офталмологија испит
 

КПР
09:00 - 11:00Клиничка пропедевтика испит
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
10:00 - 11:30Интерна медицина са негом испит
 
07.06.
2019
петак

АМФИТЕАТАР
10:45 - 11:45Микробиологија и имунологија II модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
09:00 - 11:00Медицинска психологија испит
 

КПР
09:00 - 10:55Хигијена са епидемиологијом испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
10:45 - 11:45Микробиологија и имунологија II модулски тест
 
10.06.
2019
понедељак

АНАТОМСКА САЛА
14:15 - 16:00Aнатомија испит
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:00Педијатрија са негом испит
 

РХ ЦЕНТАР
09:00 - 11:00Физикална медицина и рехабилитација испит
 
11.06.
2019
уторак

АМФИТЕАТАР
09:30 - 10:30Здравствена нега завршни тест
 

ВЕЛИКА САЛА
11:30 - 12:30Aнестезиологија са реанимацијом завршни тест
 
13:00 - 15:00Хирургија са негом завршни тест
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:30 - 10:30Здравствена нега завршни тест
 
12.06.
2019
среда

МАЛА САЛА
12:00 - 14:00Кожне и венеричне болести са негом испит
 

АНАТОМСКА САЛА
13:30 - 15:30Енглески језик испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
11:15 - 13:15Ургентна медицина испит
 
13.06.
2019
четвртак

АМФИТЕАТАР
15:30 - 16:30Патолошка анатомија завршни тест
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:00Клиничке евалуационе и терапијске технике завршни тест
 
10:45 - 11:45Геријатрија са негом завршни тест
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
15:30 - 16:30Патолошка анатомија завршни тест
 
14.06.
2019
петак

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 11:00Неурологија испит