Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 27.05.
2019
понедељак

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:45Биохемија предавања
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА
10:00 - 12:15Биохемија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:30 - 13:15Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Претклиничка ендодонција предавања
 
10:00 - 10:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
10:45 - 12:15Орофацијални бол предавања
 
12:15 - 13:00Орофацијални бол вежбе
 
15:00 - 16:30Судска медицина предавања
 
15:15 - 16:00Орофацијални бол вежбе
 
16:30 - 18:10Форензичка дентална медицина предавања
 
18:10 - 19:40Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:00 - 16:00Претклиничка ендодонција вежбе
 
18:10 - 19:40Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
12:15 - 18:15Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
12:15 - 18:15Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
12:15 - 18:15Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
28.05.
2019
уторак

МАЛА САЛА
08:00 - 10:15Хирургија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:15Патолошка физиологија предавања
 
10:30 - 13:00Патолошка физиологија семинар
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:30 - 13:45Патолошка физиологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
11:00 - 12:30Хирургија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба предавања
 
10:00 - 13:00Стоматолошка протетика – претклиника предавања
 
14:00 - 15:30Имплантологија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
13:00 - 17:30Стоматолошка протетика – претклиника вежбе и семинар
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 
15:30 - 18:30Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
09:45 - 15:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 
15:30 - 18:30Имплантологија вежбе
 
29.05.
2019
среда

ПЛАВА САЛА
08:00 - 11:00Физиологија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Вештина комуникације предавања
 
09:35 - 12:30Вештина комуникације вежбе
 
12:45 - 15:00Оториноларингологија предавања
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
11:30 - 13:45Физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
11:30 - 13:45Физиологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
15:15 - 16:45Оториноларингологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:30 - 11:00Превентивна стоматологија предавања
 
11:00 - 12:30Дечја стоматологија предавања
 
14:00 - 15:30Анестезиологија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
15:30 - 17:00Анестезиологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 
17:30 - 19:00Превентивна стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
12:30 - 18:30Дечја стоматологија вежбе
 
17:30 - 19:00Превентивна стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
17:00 - 18:30Анестезиологија вежбе
 
30.05.
2019
четвртак

АНАТОМСКА САЛА
14:30 - 15:30Хирургија III модулски тест
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Фармакотерапија у стоматологији предавања
 
10:20 - 11:50Фармакотерапија у стоматологији вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
09:00 - 11:15Патолошка анатомија предавања
 
17:00 - 19:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
18:30 - 19:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Парадонтологија предавања
 
15:00 - 16:30Визуализационе технике у стоматологији предавања
 
16:30 - 18:00Стоматолошки материјали предавања
 
18:00 - 19:30Стоматолошки материјали вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
16:30 - 19:30Визуализационе технике у стоматологији вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 
31.05.
2019
петак

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 08:45Енглески језик предавања
 
09:00 - 09:45Енглески језик вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Орална патологија предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
10:45 - 14:00Орална патологија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
14:00 - 15:30Здравствена економија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Ургентна стања у стоматологији предавања
 
10:30 - 11:00Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба III модулски тест
 
11:00 - 11:30Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса III модулски тест
 
11:30 - 12:00Претклиничка ендодонција III модулски тест
 
13:30 - 14:15Клинички блок предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:30 - 13:30Ургентна стања у стоматологији семинар
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
14:15 - 18:15Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:15 - 18:15Клинички блок вежбе
 
03.06.
2019
понедељак

АНАТОМСКА САЛА
10:00 - 11:00Патолошка анатомија III модулски тест
 
11:15 - 12:15Оториноларингологија III модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
12:00 - 12:30Дечја стоматологија III модулски тест
 
13:00 - 15:00Дентална анатомија испит
 
04.06.
2019
уторак

АНАТОМСКА САЛА
14:00 - 16:00Микробиологија и имунологијa испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
13:30 - 14:00Имплантологија III модулски тест
 
17:30 - 18:00Орофацијални бол III модулски тест
 
05.06.
2019
среда

АНАТОМСКА САЛА
10:00 - 11:00Патолошка физиологија III модулски тест
 
11:15 - 12:15Фармакотерапија у стоматологији III модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 09:30Орална медицина испит
 
11:15 - 12:15Судска медицина III модулски тест
 
12:30 - 13:30Парадонтологија III модулски тест
 
06.06.
2019
четвртак

МАЛА САЛА
13:30 - 15:30Народно здравље испит
 
07.06.
2019
петак

АНАТОМСКА САЛА
11:15 - 12:15Вештина комуникације III модулски тест
 
18:30 - 19:30Историја стоматологије II модулски тест
 

КПР
11:00 - 13:00Фармакологија и токсикологија испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
11:00 - 12:00Ургентна стања у стоматологији III модулски тест
 
12:30 - 14:30Хистологија и цитологија са ембриологијом испит
 
17:00 - 18:00Геронтостоматологија III модулски тест
 
10.06.
2019
понедељак

АНАТОМСКА САЛА
10:00 - 11:00Енглески језик III модулски тест
 
11:15 - 12:15Орална патологија III модулски тест
 

КПР
12:00 - 13:50Неурологија и психијатрија испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
10:00 - 12:00Здравствена економија III модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
12:30 - 13:00Рестауративна одонтологија 1 III модулски тест
 
12:30 - 13:30Форензичка дентална медицина III модулски тест
 
13:00 - 13:30Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса III модулски тест
 
14:00 - 16:00Анатомија испит
 
11.06.
2019
уторак

МАЛА САЛА
12:30 - 14:30Инфективне болести испит
 

АНАТОМСКА САЛА
13:30 - 14:30Биохемија III модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
13:00 - 15:00Орална хирургија испит
 
15:00 - 16:00Болести зуба-претклиника испит
 
12.06.
2019
среда

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:00Дерматовенерологија III модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
12:00 - 13:00Превентивна стоматологија III модулски тест
 
13:30 - 14:00Анестезиологија III модулски тест
 
15:00 - 16:00Фиксна протетика испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
14:20 - 15:50Дентална оклузија и функција вилица испит
 
13.06.
2019
четвртак

МАЛА САЛА
10:00 - 12:00Биологија испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
13:00 - 14:00Ортопедија вилица испит
 
17:00 - 18:00Мобилна протетика испит
 
18:00 - 19:00Гнатологија испит
 
14.06.
2019
петак

АНАТОМСКА САЛА
11:10 - 12:10Физиологија III модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
12:00 - 13:00Стоматолошки материјали III модулски тест
 
14:00 - 14:45Клиничка ендодонција испит
 
14:50 - 15:30Клиничка ендодонција - стручна пракса испит
 
17:00 - 18:00Визуализационе технике у стоматологији III модулски тест