Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 27.05.
2019
понедељак

АМФИТЕАТАР
12:00 - 12:50Физичко васпитање предавања
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 

МАЛА САЛА
10:45 - 11:15Имунологија испит
 
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
14:30 - 19:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
14:30 - 19:00Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
13:00 - 14:30Увод у фармацеутску технологију предавања
 
14:35 - 16:50Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:00 - 11:00Обрада резултата мерења испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:00 - 11:00Обрада резултата мерења испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
09:00 - 11:00Обрада резултата мерења испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
13:00 - 14:00Фармацеутска технологија 2 консултације
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:30 - 13:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
15:00 - 19:15Болничка фармацеутска пракса предавања
 
28.05.
2019
уторак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:30Органска хемија 1 предавања
 
17:30 - 19:00Инфективне болести предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:40 - 11:55Токсикологија предавање и семинар
 
17:15 - 19:45Издавање лекова у пракси предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
10:20 - 11:50Социјална фармација предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
13:30 - 15:30Истраживање у фармацији 1 (до 2017) испит
 
16:00 - 18:00Медицинска хемија 1 испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:45 - 11:45Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 
11:50 - 18:35Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
09:00 - 16:30Инструменталне методе вежбе
 

КПР
09:00 - 12:00Инструменталне методе вежбе
 
13:00 - 16:45Социјална фармација вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
14:10 - 16:45Социјална фармација вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 08:45Вештина фармацеутске комуникације предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
12:30 - 15:00Радиофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
12:30 - 15:00Радиофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
12:00 - 15:00Радиофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
12:00 - 13:30Радиофармација вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:30 - 14:30Болничка фармацеутска пракса вежбе
 
29.05.
2019
среда

АМФИТЕАТАР
11:00 - 12:30Фармацеутска технологија 2 предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 10:15Нутритивни суплементи предавања
 
10:50 - 13:10Зависност од лекова и злоупотреба лекова предавање и семинар
 
15:15 - 17:30Клиничка фармација 2 предавање и семинар
 
18:20 - 20:30Стручна студентска пракса предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
13:05 - 14:00Органска хемија 1 консултације
 
14:15 - 20:15Фармацеутска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
14:15 - 18:45Фармацеутска хемија 1 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
17:40 - 20:40Клиничка фармација 2 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:25Клиничка пропедевтика за фармацеуте предавање и семинар
 
15:20 - 16:50Енглески језик предавања
 
17:00 - 19:15Енглески језик вежбе и семинар
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
14:15 - 18:45Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
14:15 - 17:15Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
09:15 - 10:45Инфективне болести вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
13:30 - 15:00Зависност од лекова и злоупотреба лекова вежбе
 
17:40 - 19:10Зависност од лекова и злоупотреба лекова вежбе
 

КЦК
13:00 - 14:30Клиничка пропедевтика за фармацеуте вежбе
 
30.05.
2019
четвртак

АМФИТЕАТАР
11:10 - 13:25Фармацеутска биотехнологија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:45 - 12:00Истраживање у фармацији предавање и семинар
 

АНАТОМСКА САЛА
16:00 - 18:00Клиничка фармација 1 испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
12:00 - 17:00Органска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
11:15 - 18:00Органска хемија 1 вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
13:30 - 18:15Фармацеутска биотехнологија вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 11:00Основи физиологије човека предавања
 
11:15 - 12:45Основи фармакогнозије и фитотерапије предавања
 
15:20 - 20:00Фармацеутска технологија 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
13:30 - 19:30Нутритивни суплементи вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
13:30 - 18:00Нутритивни суплементи вежбе
 
18:05 - 19:30Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:15 - 18:30Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 08:45Токсикологија вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
11:30 - 18:15Основи физиологије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
11:30 - 16:30Основи физиологије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
11:30 - 16:30Основи физиологије човека вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
08:00 - 09:30Инфективне болести вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:30 - 12:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 
31.05.
2019
петак

АМФИТЕАТАР
09:35 - 10:35Вештина фармацеутске комуникације III модулски тест
 
12:00 - 13:30Фармакологија 1 предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
10:30 - 12:00Органска хемија 1 вежбе
 
13:30 - 15:00Фармакологија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 15:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 16:00Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ПЛАВА САЛА
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:45Фармацеутска биотехнологија вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:35 - 10:35Вештина фармацеутске комуникације III модулски тест
 
15:05 - 19:35Истраживање предавање, вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 
17:20 - 19:35Истраживање вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
16:00 - 19:00Издавање лекова у пракси вежбе
 
03.06.
2019
понедељак

АМФИТЕАТАР
10:30 - 11:30Инструменталне методе III модулски тест
 
13:00 - 14:00Органска хемија 1 III модулски тест
 
14:15 - 15:15Фармацеутска биотехнологија III модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
14:30 - 15:30Издавање лекова у пракси III модулски тест
 

МАЛА САЛА
14:30 - 15:30Издавање лекова у пракси III модулски тест
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
10:30 - 11:30Инструменталне методе III модулски тест
 
13:00 - 14:00Органска хемија 1 III модулски тест
 
14:15 - 15:15Фармацеутска биотехнологија III модулски тест
 
04.06.
2019
уторак

ВЕЛИКА САЛА
13:30 - 14:30Зависност од лекова и злоупотреба лекова II модулски тест
 

МАЛА САЛА
13:30 - 14:30Зависност од лекова и злоупотреба лекова II модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
16:15 - 18:15Фармацеутска хемија 2 испит
 
05.06.
2019
среда

АМФИТЕАТАР
09:00 - 10:00Фармакологија 1 III модулски тест
 
12:00 - 13:00Клиничка пропедевтика за фармацеуте II модулски тест
 
16:00 - 17:00Клиничка фармација 2 III модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
12:00 - 13:00Клиничка пропедевтика за фармацеуте II модулски тест
 
15:45 - 16:45Енглески језик III модулски тест
 

МАЛА САЛА
15:45 - 16:45Енглески језик III модулски тест
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:00Фармакологија 1 III модулски тест
 
16:00 - 17:00Клиничка фармација 2 III модулски тест
 
06.06.
2019
четвртак

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 09:30Фармацеутска микробиологија испит
 
09:35 - 11:05Фармакологија 2 испит
 
11:10 - 12:40Клиничка фармација 1 испит
 
13:00 - 14:30Статистика у фармацији испит
 
07.06.
2019
петак

АМФИТЕАТАР
09:30 - 10:30Социјална фармација III модулски тест
 
12:00 - 13:00Фармацеутска хемија 1 III модулски тест
 
18:15 - 19:15Радиофармација III модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
17:05 - 19:00Општа и неорганска хемија испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:30 - 10:30Социјална фармација III модулски тест
 
12:00 - 13:00Фармацеутска хемија 1 III модулски тест
 
18:15 - 19:15Радиофармација III модулски тест
 
10.06.
2019
понедељак

ВЕЛИКА САЛА
11:45 - 12:45Основи физиологије човека III модулски тест
 
13:00 - 14:00Основи фармакогнозије и фитотерапије III модулски тест
 
14:15 - 15:15Инфективне болести III модулски тест
 

МАЛА САЛА
11:45 - 12:45Основи физиологије човека III модулски тест
 
13:00 - 14:00Основи фармакогнозије и фитотерапије III модулски тест
 
14:15 - 15:15Инфективне болести III модулски тест
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:00 - 11:00Основи биохемије човека испит
 
11:05 - 14:15Нове методе примене лекова 2 (до 2017) испит
 
11.06.
2019
уторак

АНАТОМСКА САЛА
11:05 - 12:30Броматологија испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:00 - 11:00Основи патолошке физиологије човека испит
 
13:20 - 15:20Фармацеутска етика са историјом фармације испит
 
17:15 - 19:15Фармацеутска биологија са генетиком испит
 
12.06.
2019
среда

АМФИТЕАТАР
15:30 - 16:30Нутритивни суплементи III модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
15:30 - 16:30Токсикологија III модулски тест
 

МАЛА САЛА
15:30 - 16:30Токсикологија III модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 09:30Индустријска фармација са козметологијом испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:00 - 11:00Основи физичке хемије испит
 
13:05 - 14:00Органска хемија 1 консултације
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
15:30 - 16:30Нутритивни суплементи III модулски тест
 
13.06.
2019
четвртак

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 испит
 
09:35 - 10:00Имунологија испит
 
10:05 - 10:35Имунофармакологија и лечење хроничних болести (до 2017) испит
 
10:40 - 12:00Биофармација испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
11:10 - 15:10Аналитичка хемија испит
 
14.06.
2019
петак

ВЕЛИКА САЛА
15:35 - 16:35Фармацеутска технологија 2 III модулски тест
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења испит
 
09:35 - 11:00Спортска фармација испит
 
15:35 - 16:35Фармацеутска технологија 2 III модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
12:15 - 14:15Основи морфологије човека испит