Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 16.09.
2019
понедељак

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:15Микробиологија и имунологијa предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
14:00 - 17:00Анатомија предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ
09:55 - 13:00Радиологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
07:30 - 09:45Радиологија предавања
 
10:00 - 10:45Дентална оклузија и функција вилица предавања
 
10:45 - 11:30Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:45 - 11:30Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 

ПРОСТОРИЈЕ ИАСС
10:00 - 13:00Завршни испит испит
 
17.09.
2019
уторак

МАЛА САЛА
15:45 - 17:15Информатика предавања
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Инфективне болести предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
13:00 - 14:30Фармакологија и токсикологија предавања
 
14:45 - 19:30Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
17:00 - 20:00Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
17:00 - 20:00Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
17:00 - 20:00Информатика вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:00 - 11:30Инфективне болести вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
10:45 - 11:30Рестауративна одонтологија 2 предавања
 
14:00 - 16:00Максилофацијална хирургија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
16:00 - 19:00Максилофацијална хирургија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
16:00 - 19:00Максилофацијална хирургија вежбе
 
18.09.
2019
среда

ПЛАВА САЛА
08:00 - 11:30Интерна медицина са педијатријом предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:15 - 13:30Хистологија и цитологија са ембриологијом предавања
 
13:45 - 17:00Хистологија и цитологија са ембриологијом вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
12:00 - 15:00Интерна медицина са педијатријом вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција предавања
 
10:00 - 10:45Болести зуба-претклиника предавања
 
16:00 - 18:15Орална хирургија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 17:00Болести зуба-претклиника вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 
18:15 - 21:30Орална хирургија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 
18:15 - 21:30Орална хирургија вежбе
 
19.09.
2019
четвртак

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
11:00 - 12:30Народно здравље предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Дентална анатомија предавања
 
11:15 - 12:45Физичко васпитање предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Ортопедија вилица предавања
 
10:30 - 12:00Орална медицина предавања
 
12:00 - 15:00Мобилна протетика предавања
 
15:00 - 18:00Гнатологија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:30 - 16:30Ортопедија вилица вежбе
 
18:00 - 21:00Гнатологија вежбе
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
13:00 - 14:30Народно здравље вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:30 - 16:30Ортопедија вилица вежбе
 
15:00 - 17:00Мобилна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
15:00 - 17:00Мобилна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
12:00 - 15:00Орална медицина вежбе
 
20.09.
2019
петак

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
13:00 - 15:15Анатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
13:00 - 15:15Анатомија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Неурологија и психијатрија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
15:20 - 17:35Биологија предавања
 
17:50 - 20:05Биологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
17:50 - 20:05Биологија вежбе
 

КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ И НЕУРОЛОГИЈУ
10:00 - 11:30Неурологија и психијатрија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
12:30 - 14:00Фиксна протетика предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 12:00Дечја стоматологија испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
14:00 - 20:00Фиксна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:00 - 20:00Фиксна протетика вежбе