Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 01.10.
2018
понедељак

АМФИТЕАТАР
09:30 - 13:55Стручни састанак (Научни скуп поводом 40 година Факултета) састанак
 
14:00 - 20:00Физиологија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
14:00 - 19:15Патолошка физиологија предавања
 

МАЛА САЛА
14:00 - 16:20Увод у фармацеутску праксу предавање и семинар
 
16:30 - 18:00Фармацеутска микробиологија предавања
 
18:15 - 19:45Основи биохемије човека предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 09:30Физикална медицина и рехабилитација предавања
 
10:40 - 12:55Клиничка физикална терапија II предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
11:00 - 13:00Лабораторијски састанак (Катедра за хемијске предмете) састанак
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
15:35 - 20:05Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:15Микробиологија и имунологијa предавања
 
15:00 - 20:00Имунологија, инфекција и инфламација предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
14:00 - 17:00Анатомија предавања
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
14:00 - 15:30Фармацеутска технологија 1 предавања
 
15:35 - 16:20Клиничка фармакокинетика предавања
 
17:00 - 20:00Општа и неорганска хемија предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:00 - 13:00СП - Епидемиологија предавања
 
16:00 - 20:00Примарна здравствена заштита вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 
16:25 - 20:15Клиничка фармакокинетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 
13:20 - 20:05Биофармација вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
08:00 - 14:00Физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 14:00Хистологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 14:00Хистологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 13:45Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:00 - 13:45Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 08:45Ортопедија и трауматологија предавања
 
09:00 - 11:15Општа физикална терапија предавања
 
12:00 - 13:30Примарна здравствена заштита предавања
 
13:45 - 15:15Ресусцитација 2 предавања
 
15:20 - 19:20Хирургија 1 предавања
 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ
09:55 - 13:00Радиологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
11:30 - 13:05Општа физикална терапија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 09:30Рехабилитација у спорту предавања
 
10:20 - 11:50Биофармација предавања
 
12:00 - 15:00Интерна медицина 2 предавања
 
15:15 - 16:00Нуклеарна медицина предавања
 
16:45 - 18:15Радиологија предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 14:00Физиологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
07:30 - 09:45Радиологија предавања
 
10:00 - 10:45Дентална оклузија и функција вилица предавања
 
10:45 - 11:30Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 
14:00 - 14:30Веће семестара (Стоматологија) Већe 1. и 3. семестра
 
14:30 - 15:00Веће семестара (Стоматологија) Већe 5, 7. и 9. семестра
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
16:00 - 19:15Примарна здравствена заштита вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:45 - 11:30Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 

ПРОСТОРИЈЕ ИАСС
17:30 - 20:30Истраживања у стоматологији предавање и СИР
 
02.10.
2018
уторак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 12:45Анатомија 1 предавања
 
13:00 - 15:00Одбрана докторске дисертације (ДТомовић) одбрана
 
15:10 - 18:30Аналитичка хемија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 08:45Фармацеутска биологија са генетиком предавања
 
09:30 - 11:00Медицинска хемија 2 предавања
 
11:30 - 13:00Имунологија предавања
 
16:00 - 17:35Клиничка фармација 3 предавање и семинар
 
17:45 - 18:45Физичко васпитање предавања
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Броматологија предавања
 
09:35 - 13:55Броматологија вежбе
 
14:00 - 15:30Здравствени менаџмент предавање и ПБЛ
 
17:40 - 21:00Фармацеутска етика са историјом фармације предавање и семинар
 

АНАТОМСКА САЛА
09:30 - 16:15Броматологија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
13:15 - 17:00Анатомија 1 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
13:15 - 17:00Анатомија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:30 - 13:55Броматологија вежбе
 
17:00 - 20:00Медицинска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Инфективне болести предавања
 
11:30 - 12:50Веће семестара (Фармација) Веће
 
13:00 - 13:45Здравствени менаџмент предавања
 
17:30 - 19:00Енглески језик предавања
 

КПР
08:00 - 14:45Патолошка физиологија семинар
 
15:30 - 20:00Медицинска хемија 1 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
13:00 - 14:30Фармакологија и токсикологија предавања
 
14:45 - 19:30Фармакологија и токсикологија вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:45Патолошка физиологија семинар
 
15:30 - 20:00Медицинска хемија 1 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:30Органска хемија 2 предавања
 
10:45 - 13:00Обрада резултата мерења предавање и семинар
 
13:45 - 15:15Медицинска хемија 1 предавања
 
17:45 - 19:15Клиничка фармација 1 предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:00 - 13:00Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:15 - 16:15Имунологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
10:00 - 13:00СП - Епидемиологија предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:00 - 13:00Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:15 - 16:15Имунологија вежбе
 
17:00 - 20:00Онкологија предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:00Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:15 - 14:45Клиничка фармакокинетика вежбе
 
14:50 - 18:30Социјална медицина вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
17:40 - 20:05Клиничка фармација 3 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:00 - 11:30Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:15 - 17:45Имунологија вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
17:30 - 21:15Биохемија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 14:45Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 14:45Патолошка физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
17:30 - 21:15Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
17:30 - 21:15Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 09:30Социјална медицина и здравствено осигурање предавања
 
09:45 - 11:15Социјална медицина предавања
 
13:30 - 17:15Биохемија предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:00 - 11:30Инфективне болести вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
08:00 - 15:15Интерна медицина 2 вежбе
 
09:00 - 10:30Клиничка пропедевтика вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
09:00 - 13:40Рехабилитација у спорту вежбе
 
10:30 - 12:00Клиничка физикална терапија II вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 12:15Хирургија 1 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
11:30 - 14:30Ургентна медицина предавања
 
14:40 - 16:55Педијатрија предавања
 
17:00 - 19:30Интерна медицина 2 предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:00СП - Педијатрија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
10:45 - 11:30Рестауративна одонтологија 2 предавања
 
14:00 - 16:00Максилофацијална хирургија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
16:00 - 19:00Максилофацијална хирургија вежбе
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
10:00 - 13:00Социјална медицина и здравствено осигурање вежбе
 
14:45 - 17:45Социјална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
11:45 - 17:45Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
16:00 - 19:00Максилофацијална хирургија вежбе
 
03.10.
2018
среда

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:15Патолошка анатомија предавања
 
13:30 - 14:55Наставно научно Веће Веће
 
16:30 - 20:00Истраживање у фармацији 1 (до 2017) предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:45Основи патолошке физиологије човека предавања
 
09:50 - 12:50Хигијена и екологија предавања
 
13:00 - 14:30Медицинска биохемија предавања
 
17:05 - 18:35Фармакологија 2 предавања
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација II предавања
 
13:00 - 14:30Медицина заснована на доказима предавања
 
15:00 - 16:30Физиологија предавања
 
17:30 - 18:15Биохемија предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:55Клиничка биомеханика предавања
 
12:30 - 14:00Клиничка биомеханика вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 19:30Анатомија 1 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 19:30Анатомија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 16:00Органска хемија 2 вежбе
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
07:00 - 09:55Фармацеутска технологија 1 вежбе
 
10:00 - 16:00Органска хемија 2 вежбе
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 11:30Интерна медицина са педијатријом предавања
 
12:00 - 13:55Веће семестара (Медицина) Веће
 

КПР
12:30 - 18:30Клиничка биомеханика вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:15 - 13:30Хистологија и цитологија са ембриологијом предавања
 
13:45 - 17:00Хистологија и цитологија са ембриологијом вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 17:00Медицинска хемија 2 вежбе
 
17:05 - 20:50Медицина заснована на доказима вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 09:30Основи физичке хемије предавања
 
09:35 - 10:20Основи физичке хемије семинар
 
10:30 - 13:45Енглески језик предавање и ПБЛ
 
14:00 - 14:45Фармакоекономија предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Медицинска хемија 2 вежбе
 
10:30 - 16:30Основи физичке хемије вежбе
 
16:40 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 09:30Медицинска хемија 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Клиничка фармација 3 вежбе
 
10:30 - 15:00Основи физичке хемије вежбе
 
15:10 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 09:30Клиничка фармација 3 вежбе
 
10:30 - 13:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 
14:45 - 20:00Фармакоекономија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:30 - 15:00Увод у фармацеутску праксу вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:30 - 13:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 
16:40 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
08:00 - 15:15Физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
16:30 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:00 - 15:15Физиологија вежбе
 
16:30 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
08:00 - 12:45Физиологија вежбе
 
15:00 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 11:00Педијатрија предавања
 
12:15 - 13:45Основи радиологије и онкологије предавања
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:00 - 11:30Ургентна медицина вежбе
 
10:45 - 12:15Интерна медицина са негом вежбе
 
12:00 - 15:00Интерна медицина са педијатријом вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ
08:00 - 11:15Радиологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 15:00Педијатрија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
11:00 - 12:30Медицинска рехабилитација II вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 10:00Интерна медицина са негом предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:00СП - Педијатрија предавања
 
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција предавања
 
10:00 - 10:45Болести зуба-претклиника предавања
 
16:00 - 18:15Орална хирургија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 17:00Болести зуба-претклиника вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 
18:15 - 21:30Орална хирургија вежбе
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
13:45 - 18:25Хигијена и екологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ КЦ
11:00 - 16:15Нуклеарна медицина вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ
11:30 - 13:00Ортопедија и трауматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 
18:15 - 21:30Орална хирургија вежбе
 
04.10.
2018
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:30Медицинска хемија предавања
 
11:00 - 12:30Индустријска фармација са козметологијом предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
10:00 - 12:15Патолошка анатомија предавања
 
12:40 - 14:55Фармацеутска хемија 2 предавање и семинар
 
15:10 - 17:25Бионеорганска хемија предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Aнатомија предавања
 
09:45 - 11:15Хистологија предавања
 
15:05 - 19:00Матичне ћелије у биомедицинским наукама предавање и СИР
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 11:00Фармакологија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 
11:30 - 17:45Aнатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 
11:30 - 17:45Aнатомија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 14:00Аналитичка хемија вежбе
 
15:45 - 18:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 14:00Аналитичка хемија вежбе
 
15:00 - 17:15Општа и неорганска хемија вежбе
 
17:30 - 19:00Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
11:00 - 12:30Народно здравље предавања
 
18:00 - 19:30Енглески језик предавања
 

КПР
10:45 - 14:30Епидемиологија вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Дентална анатомија предавања
 
15:00 - 16:30Информатика предавања
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 15:25Обрада резултата мерења вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 09:35Фармаковигиланца предавање и семинар
 
16:30 - 18:00Фармакоепидемиологија предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 
09:45 - 13:00Фармаковигиланца вежбе
 
13:30 - 16:30Индустријска фармација са козметологијом вежбе
 
16:45 - 20:00Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 
16:45 - 20:00Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 
09:45 - 13:00Фармаковигиланца вежбе
 
13:30 - 16:30Индустријска фармација са козметологијом вежбе
 
16:45 - 20:00Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:00Фармакологија 2 вежбе
 
18:00 - 21:00Фармакоепидемиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 12:30Фармакологија 2 вежбе
 
13:30 - 17:55Индустријска фармација са козметологијом вежбе
 
18:00 - 21:00Фармакоепидемиологија вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
08:00 - 17:30Физиологија семинар
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 12:30Основи биохемије човека вежбе
 
12:45 - 20:00Патолошка анатомија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
12:45 - 20:00Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:00 - 17:30Физиологија семинар
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
08:00 - 14:15Физиологија семинар
 
14:30 - 20:30Основи биохемије човека вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
08:00 - 09:30Епидемиологија предавања
 
13:00 - 16:00Стручни састанак КЦ састанак
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
12:00 - 13:45Неурологија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
08:00 - 15:15Интерна медицина 2 вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10:00 - 15:00Педијатрија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
10:00 - 13:00Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
15:30 - 19:15Хирургија 1 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
10:45 - 11:30Неурологија предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:00СП - Педијатрија предавања
 
14:15 - 17:45СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Ортопедија вилица предавања
 
10:30 - 12:00Орална медицина предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:30 - 16:30Ортопедија вилица вежбе
 
16:30 - 19:30Гнатологија вежбе
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
10:45 - 15:30Епидемиологија вежбе
 
13:00 - 14:30Народно здравље вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:30 - 16:30Ортопедија вилица вежбе
 
15:00 - 17:00Мобилна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
15:00 - 17:00Мобилна протетика вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА ПАТОЛОШКО АНАТОМСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
07:30 - 10:00Патолошка анатомија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
12:00 - 15:00Орална медицина вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
15:00 - 20:00Ресусцитација 2 вежбе
 
05.10.
2018
петак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 09:30Спортска фармација предавања
 
13:00 - 13:55Завршни рад испит [завршни тест]
 
14:00 - 14:55Завршни рад испит [извлачење комисија]
 
15:00 - 19:00Предавање (КгПСА - Вештина израде фармацеутских препарата) предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
12:10 - 12:55Медицинска статистика и информатика предавања
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Основи морфологије човека предавање и семинар
 

АНАТОМСКА САЛА
10:30 - 13:00Кинезитерапијске технике предавања
 
13:15 - 14:15Микробиологија и имунологијa I модулски тест
 
14:30 - 20:45Хигијена са епидемиологијом вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
13:00 - 15:15Анатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:45Медицинска хемија вежбе
 
13:00 - 15:15Анатомија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 13:55Фармацеутска хемија 2 вежбе
 
14:00 - 20:00Бионеорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 13:55Фармацеутска хемија 2 вежбе
 
14:00 - 20:00Бионеорганска хемија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Неурологија и психијатрија предавања
 
09:35 - 14:05Клиничка фармација 1 вежбе
 

КПР
08:00 - 15:15Медицинска хемија вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 15:15Медицинска хемија вежбе
 
15:20 - 17:35Биологија предавања
 
17:50 - 20:05Биологија вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
09:30 - 14:00Спортска фармација вежбе
 
15:00 - 18:45Медицинска статистика и информатика вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
12:00 - 14:00Фармацеутска технологија 1 састанак
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:30 - 12:30Клиничка фармација 1 вежбе
 
13:00 - 17:45Медицинска статистика и информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
13:00 - 17:45Медицинска статистика и информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
09:30 - 12:30Клиничка фармација 1 вежбе
 
13:00 - 17:45Медицинска статистика и информатика вежбе
 
17:50 - 20:05Биологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 16:00Основи морфологије човека вежбе
 
16:15 - 19:15Спортска фармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:00 - 14:30Основи морфологије човека вежбе
 
16:15 - 19:15Спортска фармација вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
08:00 - 11:45Биохемија вежбе
 
13:00 - 17:50Основи патолошке физиологије човека вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 10:15Патолошка анатомија вежбе
 
10:45 - 12:15Патолошка анатомија семинар
 
13:00 - 19:30Основи патолошке физиологије човека вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 10:15Патолошка анатомија вежбе
 
10:45 - 19:45Патолошка анатомија семинар
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:00 - 15:45Биохемија вежбе
 
16:00 - 19:00Патолошка анатомија семинар
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
08:00 - 15:45Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ КЦ
09:30 - 12:00Психијатрија са негом предавања
 
13:00 - 13:45Оториноларингологија предавања
 
14:00 - 14:45Офталмологија предавања
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
12:15 - 13:00Психијатрија са негом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
15:00 - 15:45Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
15:00 - 17:00Офталмологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10:00 - 15:00Педијатрија вежбе
 
13:15 - 14:00Педијатрија са негом вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
13:15 - 18:00Кинезитерапијске технике вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 12:15Хирургија 1 вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
09:45 - 14:00Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 09:30Дерматовенерологија предавања
 
10:00 - 12:30Педијатрија са негом предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
11:30 - 14:00СП - Педијатрија предавања
 
15:00 - 18:00Основи радиологије и онкологије вежбе
 

КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ И НЕУРОЛОГИЈУ
10:00 - 11:30Неурологија и психијатрија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
12:30 - 14:00Фиксна протетика предавања
 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
09:00 - 12:05Хигијена и екологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
14:00 - 20:00Фиксна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:00 - 20:00Фиксна протетика вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА ПАТОЛОШКО АНАТОМСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
07:30 - 10:00Патолошка анатомија вежбе
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
09:00 - 10:00Интерна медицина
(по старом програму)
испит [извлачење комисија]
 
06.10.
2018
субота

АМФИТЕАТАР
10:00 - 14:00Истраживања у биомедицинским наукама предавања
 

МАЛА САЛА
10:00 - 18:00Превентивна медицина предавање и СИР
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 16:00Истраживање у фармацији предавање и СИР
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 11:00Лабораторијски састанак (КгПСА - Радионица - Вештина израде фармацеутских препарата) вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:00 - 16:00Клиничка и експериментална хирургија предавање и СИР
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
11:00 - 16:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавање и СИР
 

ПРОСТОРИЈЕ ИАСС
10:00 - 16:00Истраживања у стоматологији предавање и СИР
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
10:00 - 16:00Експериментална и клиничка интерна медицина предавање и СИР
 
07.10.
2018
недеља

АМФИТЕАТАР
10:00 - 14:00Истраживања у биомедицинским наукама предавања
 

МАЛА САЛА
10:00 - 18:00Неуронауке предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 16:00Истраживање у фармацији предавање и СИР