Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


 16.09.
2019
понедељак

АМФИТЕАТАР
09:00 - 10:30Фармацеутска технологија 1 предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:00Физичко васпитање предавања
 

МАЛА САЛА
14:00 - 16:20Увод у фармацеутску праксу предавање и семинар
 
16:30 - 18:00Фармацеутска микробиологија предавања
 
18:15 - 19:45Основи биохемије човека предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
14:00 - 19:00Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
13:00 - 19:30Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
13:20 - 15:35Биофармација вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Индустријска фармација са козметологијом предавања
 
15:35 - 16:20Клиничка фармакокинетика предавања
 
17:00 - 20:00Општа и неорганска хемија предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
16:25 - 20:15Клиничка фармакокинетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
10:20 - 11:50Биофармација предавања
 
17.09.
2019
уторак

АМФИТЕАТАР
14:00 - 15:30Статистика у фармацији предавања
 
15:40 - 19:00Аналитичка хемија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 08:45Фармацеутска биологија са генетиком предавања
 
09:30 - 11:00Медицинска хемија 2 предавања
 
11:30 - 13:00Имунологија предавања
 
16:00 - 17:35Клиничка фармација 3 предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Броматологија предавања
 
17:40 - 21:00Фармацеутска етика са историјом фармације предавање и семинар
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:35 - 14:20Индустријска фармација са козметологијом вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
09:35 - 16:00Индустријска фармација са козметологијом вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:30Органска хемија 2 предавања
 
13:45 - 15:15Медицинска хемија 1 предавања
 
15:20 - 17:35Обрада резултата мерења предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:00 - 13:30Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:45 - 16:45Имунологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
09:00 - 13:30Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:45 - 16:45Имунологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:30 - 12:00Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
17:40 - 20:05Клиничка фармација 3 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
11:40 - 13:10Клиничка фармакокинетика вежбе
 
13:45 - 16:45Имунологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
16:15 - 20:45Биофармација вежбе
 
18.09.
2019
среда

АМФИТЕАТАР
11:20 - 12:50Фармацеутска технологија 1 предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:45Основи патолошке физиологије човека предавања
 
13:00 - 14:30Медицинска биохемија предавања
 
17:05 - 18:35Фармакологија 2 предавања
 

МАЛА САЛА
10:45 - 12:15Клиничка фармација 1 предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 16:00Органска хемија 2 вежбе
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
10:00 - 16:00Органска хемија 2 вежбе
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

КПР
08:00 - 11:00Медицинска хемија 2 вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 11:00Медицинска хемија 2 вежбе
 
11:30 - 20:00Статистика у фармацији вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 09:30Основи физичке хемије предавања
 
09:35 - 10:20Основи физичке хемије семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:30 - 16:30Основи физичке хемије вежбе
 
16:40 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:30 - 15:00Основи физичке хемије вежбе
 
15:10 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 09:30Клиничка фармација 3 вежбе
 
10:30 - 13:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:30 - 15:00Увод у фармацеутску праксу вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Клиничка фармација 3 вежбе
 
10:30 - 13:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 
16:40 - 19:40Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
16:30 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
16:30 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
15:00 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 
19.09.
2019
четвртак

АМФИТЕАТАР
11:00 - 12:30Индустријска фармација са козметологијом предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
12:40 - 14:55Фармацеутска хемија 2 предавање и семинар
 
15:10 - 17:25Бионеорганска хемија предавање и семинар
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 11:00Фармакологија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 14:00Аналитичка хемија вежбе
 
15:45 - 18:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 14:00Аналитичка хемија вежбе
 
15:00 - 17:15Општа и неорганска хемија вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 15:25Обрада резултата мерења вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 09:35Фармаковигиланца предавање и семинар
 
16:30 - 18:00Фармакоепидемиологија предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 
09:45 - 13:00Фармаковигиланца вежбе
 
13:15 - 17:45Броматологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 
09:45 - 13:00Фармаковигиланца вежбе
 
13:15 - 17:45Броматологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:00Фармакологија 2 вежбе
 
18:00 - 21:00Фармакоепидемиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 12:30Медицинска хемија 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 12:30Фармакологија 2 вежбе
 
13:15 - 17:45Броматологија вежбе
 
18:00 - 21:00Фармакоепидемиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 12:30Основи биохемије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
14:30 - 20:30Основи биохемије човека вежбе
 
20.09.
2019
петак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 09:30Спортска фармација предавања
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Основи морфологије човека предавање и семинар
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 13:55Фармацеутска хемија 2 вежбе
 
14:00 - 20:00Бионеорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 13:55Фармацеутска хемија 2 вежбе
 
14:00 - 20:00Бионеорганска хемија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
09:35 - 14:05Клиничка фармација 1 вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 11:00Медицинска хемија 1 вежбе
 
11:15 - 16:00Спортска фармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 вежбе
 
09:35 - 12:35Клиничка фармација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 вежбе
 
09:35 - 12:35Клиничка фармација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 вежбе
 
10:00 - 16:00Основи морфологије човека вежбе
 
16:15 - 19:15Спортска фармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 вежбе
 
10:00 - 14:30Основи морфологије човека вежбе
 
16:15 - 19:15Спортска фармација вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА
13:00 - 17:50Основи патолошке физиологије човека вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
13:00 - 19:30Основи патолошке физиологије човека вежбе