Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 52. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

82. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 29.5. 2019. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  4.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Микробиологија и имунологија (извештај)
  4.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија (извештај)
  4.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка психологија (извештај)
  4.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Оториноларингологија (извештај)
  4.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Оториноларингологија (извештај)
  4.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка онкологија (извештај)
  4.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Анатомија (извештај и прилози)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 5. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  5.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција
  5.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармакологија и токсикологија
  5.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Хигијена и екологија
  5.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Радиологија
  5.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка фармација
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  6.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хигијена и екологија
  6.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлуке о избору:
  7.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Офталмологија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 8. Одлуке о избору:
  8.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Психијатрија (извештај)
  8.2. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Микробиологија и имунологија (извештај)
  8.3. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Фармацеутска анализа (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 9. Одлука о изменама и допунама студијског програма Интегрисаних академских студија медицине
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Информација о наставном и научноистраживачком раду редовних професора:
  10.1 проф. др Мирјане Петровић-Јанићијевић (извештај)
  10.2. проф. др Владимира Јаковљевића (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан