Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
  
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 52. Statuta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu


S A Z I V A M

81. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 24.04. 2019. godine (sreda) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta za koju predlažem


D N E V N I R E D

 

 1. Verifikacija mandata članovima Veća
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Odluka o promeni člana Komisije za sprovođenje upisa studenata u školskoj 2019/20 godini
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Pokretanje inicijative za ostvarivanje zajedničkog studijskog programa doktorskih akademskih studija Menadžment zdravstvenog sistema

 6. Odluke o usvajanju izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  6.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patološka fiziologija (prilozi)
  6.2. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Neurologija (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 7. Odluke o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  7.1. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Interna medicina
  7.2. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Nuklearna medicina
  7.3. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Nuklearna medicina
  7.4. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Pedijatrija
  7.5. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Interna medicina
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 8. Odluka o formiranju Komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  8.1. saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Interna medicina
  8.2. saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedijatrija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 9. Odluka o formiranju Komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  9.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 10. Odluka o pokretanju postupka za izbor u istraživačko zvanje:
  10.1. saradnika u zvanju istraživača pripravnika za užu naučnu oblast Infektivne bolesti
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 11. Odluke o izboru:
  11.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija (izveštaj)
  11.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska biotehnologija (izveštaj)
  11.3. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska analiza (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 12. Odluke o izboru:
  12.1. saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Higijena i ekologija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 13. Odluke o izboru u istraživačka zvanja
  13.1. Odluka o izboru Bojane Đoković u zvanje istraživač-pripravnik (izveštaj)
  13.2. Odluka o izboru Milice Veličković u zvanje istraživač-pripravnik (izveštaj)
  13.3. Odluka o izboru Sanje Vujović u zvanje istraživač-pripravnik (izveštaj)
  13.4. Odluka o izboru Ana Luković u zvanje istraživač-pripravnik (izveštaj)
  13.5. Odluka o izboru Maje Nikolić u zvanje istraživač-pripravnik (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 14. Odluka o određivanju nastavnih baza
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)


PRISUTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Vladimir Jakovljević, dekan