Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 52. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

81. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 24.04. 2019. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о промени члана Комисије за спровођење уписа студената у школској 2019/20 години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Покретање иницијативе за остваривање заједничког студијског програма докторских академских студија Менаџмент здравственог система

 6. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  6.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Патолошка физиологија (прилози)
  6.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Неурологија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 7. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  7.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Интерна медицина
  7.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Нуклеарна медицина
  7.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Нуклеарна медицина
  7.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Педијатрија
  7.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  8.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Интерна медицина
  8.2. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Педијатрија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  9.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о покретању поступка за избор у истраживачко звање:
  10.1. сарадника у звању истраживача приправника за ужу научну област Инфективне болести
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлуке о избору:
  11.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Физиологија (извештај)
  11.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија (извештај)
  11.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска анализа (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 12. Одлуке о избору:
  12.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Хигијена и екологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлуке о избору у истраживачка звања
  13.1. Одлука о избору Бојане Ђоковић у звањe истраживач-приправник (извештај)
  13.2. Одлука о избору Милице Величковић у звањe истраживач-приправник (извештај)
  13.3. Одлука о избору Сање Вујовић у звањe истраживач-приправник (извештај)
  13.4. Одлука о избору Ана Луковић у звањe истраживач-приправник (извештај)
  13.5. Одлука о избору Маје Николић у звањe истраживач-приправник (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 14. Одлука о одређивању наставних база
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан