Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 52. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

80. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 27.03. 2019. године (среда) у 13,30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање студијског програма мастер академских студија Мастер исхране и суплементације
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о предлогу састава Комисије за спровођење уписа у школској 2019/20. години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Усвајање плана развоја кадрова Факултета за школске 2018/2019. и 2019/2020. годинe
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  7.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Педијатрија
  7.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Интерна медицина
  7.3 наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Фармацеутска технологија
  7.4 наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија
  7.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  8.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Патолошка анатомија (извештај)
  8.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 9. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  9.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Фармацеутска анализа
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  10.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Педијатрија
  10.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Офталмологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о покретању поступка за избор у истраживачко звање:
  11.1. сарадника у звању истраживача сарадника за ужу научну област Неурологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлуке о избору:
  12.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска хемија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлука о давању сагласности запосленима за обављање наставе на другим високошколским установама:
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 14. Одлука о давању сагласности запосленима за учешће на конгресима
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 15. Одлука о избору почасног доктора наука
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 16. Одлука о избору гостујућег професора
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан