Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 52. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

79. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 27.02. 2019. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање предлога Правилника о ужим научним областима
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о формирању катедри на докторским студијама докторска школа-медицинске наука
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Усвајање Извештаја о финансијском пословању Факултета у 2018. години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Усвајање предлога ребаланса финансијског плана и плана набавки за 2019. годину
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Усвајање Извештаја о раду Факултета у школској 2017/18. години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Усвајање Извештаја Комисије за обезбеђење квалитета за 2018 годину
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Усвајање Годишњег плана рада Факултета за 2019 годину
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о избору члана Етичке комисије
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлука о покретању поступка за избор у звање научни сарадник
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  13 1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина
  13.2 . наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Микробиологија и имунологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 14. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  14.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  14.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  14.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  14.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармакологија и токсикологија (извештај)
  14.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 15. Одлука о утврђивању предлога за избор у научно звање
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 16. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  16.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Микробиологија и имунологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 17. Одлуке о избору:
  17.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка физиологија (извештај)
  17.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка физиологија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 18. Одлуке о избору у истраживачка звања:
  18.1. сарадника у звању истраживача приправника за ужу научну област Орална хирургија (извештај)
  18.2. сарадника у звању истраживач приправника за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан