Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 52. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

78. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 30.01.2019. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање наставног плана и програма за мастер академске студије Регенеративна медицина са предлогом за увођење новог звања „ Мастер из Регенеративне медицине“
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о усвајању предлога Правилника о ужим научним областима
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о формирању Комисије за обезбеђење квалитета

 7. Одлука о утврђивању предлога броја студената и висини школарине за упис у прву годину студија у школској 2019/20 години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлука о избору члана Сената Универзитета у Крагујевцу

 9. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор
  9.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Хирургија (извештај)
  9.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка фармација (извештај)
  9.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  9.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 10. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  10.1. научног сарадника за ужу научну област Неурологија
  10.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Патолошка физиологија
  10.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Оториноларингологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  11.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Физичка хемија (извештај)
  11.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 12. Одлуке о избору:
  12.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Педијатрија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 13. Одлуке о избору у истраживачка звања:
  13.1. сарадника у звању истраживача приправника за ужу научну област Протетика (извештај)
  13.2. сарадника у звању истраживача приправника за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 14. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  14.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска анализа
  14.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија
  14.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска хемија
  14.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Физиологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 15. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  15.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Психијатрија
  15.2. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Хигијена и екологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 16. Одлука о покретању поступка за избор у истраживачка звања
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 17. Одлука о избору гостујућег професора.
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан