Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 52. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

77. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 26.12. 2018. године (среда) у 13,30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Упознавање са Записником Министарства просвете, науке и технолошког развоја о извршеном ванредном инспекцијском надзору
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о предлогу финансијског плана и плана јавних набавки за 2019. годину
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор
  6.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Медицинска хемија (извештај)
  6.2. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  6.3. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Фармацеутска технологија (извештај)
  6.4. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Педијатрија (извештај)
  6.5. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Физиологија (извештај)
  6.6. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Генетика (извештај)
  6.7. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Биохемија (извештај)
  6.8. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  6.9. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска технологија (извештај)
  6.10. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска технологија (извештај)
  6.11. наставника у звању доцента за ужу научну област Орална хирургија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 7. Одлуке о избору:
  7.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка анатомија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о избору у истраживачка звања:
  8.1. Одлука о избору Злате Рајковић у звањe истраживач-приправник (извештај)
  8.2. Одлука о избору Владимира Јанковића у звањe истраживач-приправник (извештај)
  8.3. Одлука о избору Невене Драгинић у звање истраживач-приправник (извештај)
  8.4. Одлука о избору Мине Поскурице у звањe истраживач-приправник (извештај)
  8.5. Одлука о избору Милице Јевтић у звањe истраживач-приправник (извештај)
  8.6. Одлука о избору Михаила Вукашиновића у звање истраживач-приправник (извештај)
  8.7. Одлука о избору Ђорђа Стевановића у звањe истраживач-приправник (извештај)
  8.8. Одлука о избору Кристијана Крстића у звањe истраживач-приправник (извештај)
  8.9. Одлука о избору Ане Станковић у звањe истраживач-приправник (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 9. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  9.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Патолошка анатомија
  9.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка онкологија
  9.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка психологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о утврђивању предлога новог састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну област Оториноларингологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлуке о избору гостујућих професора
  11.1. проф. др Веселин Митровић Bad Nauheim, Kerckhoff-Klinik Forschungsgesellschaft (извештај)
  11.2. проф. др Александра Антовић, Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Rheumatology (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 12. Одлука о формирању Комисија за одбрану завршног рада на основним струковним студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан