Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

75. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 24.10. 2018. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор
  4.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија(извештај)
  4.2. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Хирургија(извештај)
  4.3. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Биохемија(извештај)
  4.4. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Интерна медицина(извештај)
  4.5. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Анатомија(извештај)
  4.6. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 5. Одлука о избору у звање истраживач-сарадник за ужу научну област:
  5.1. Неурологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  6.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Неурологија
  6.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка фармација
  6.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина
  6.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Медицинска физика
  6.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Медицинска физика
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  7.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Физичка хемија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о покретању поступка за избор и заснивање радног односа у звање истраживач-приправник за уже научне области:
  8.1. Интерна медицина
  8.2. Протетика
  8.3. Орална хирургија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о покретању поступка за избор у истраживачка звања
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан