Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

74. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 26.9. 2018. године (среда) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  4.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Фармацеутска технологија
  4.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Фармацеутска технологија
  4.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Физиологија
  4.4. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Педијатрија
  4.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Медицинска физика
  4.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Медицинска физика
  4.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлуке о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  5.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка анатомија
  5.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о промени састава комисије за избор у звање научни сарадник
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан