Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 50. Statuta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu


S A Z I V A M

72. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 5.9. 2018. godine (sreda) u 13,30 sati u Amfiteatru Fakulteta za koju predlažem


D N E V N I R E D

 

 1. Verifikacija mandata članovima Veća
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Izveštaj Komisije za kvalitet o sprovođenju strategije kvaliteta za 2017. godinu
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Plan Komisije za kvalitet za sprovođenju strategije kvaliteta u periodu 2018-2021. godine
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 6. Odluke o usvajanju izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  6.1. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Hirurgija (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 7. Odluka o izboru u zvanje istraživač pripravnik za užu naučnu oblast:
  7.1. Interna medicina (izveštaj)
  7.2. Dečja i preventivna stomatologija (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 8. Odluka o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  8.1. nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hirurgija
  8.2. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Hirurgija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 9. Odluka o pokretanju postupka za izbor u istraživačka zvanja
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 10. Odluka o promeni sastava komisije za izbor u zvanje naučni saradnik


PRISUTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Predrag Čanović, dekan