Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

72. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 5.9. 2018. године (среда) у 13,30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Извештај Комисије за квалитет о спровођењу стратегије квалитета за 2017. годину
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. План Комисије за квалитет за спровођењу стратегије квалитета у периоду 2018-2021. године
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  6.1. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 7. Одлука о избору у звање истраживач приправник за ужу научну област:
  7.1. Интерна медицина (извештај)
  7.2. Дечја и превентивна стоматологија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 8. Одлука о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  8.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Хирургија
  8.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о покретању поступка за избор у истраживачка звања
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о промени састава комисије за избор у звање научни сарадник


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан