Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због нерадних дана у време државног празника (15. и 16. фебруар) настава на свим студијским програмима предви-ђена распоредом за 15.2. одржаће се 22.2.2019. године, а настава предвиђена за 22.2. одржаће се 23.2.2019. године. Одлуку можете погледати овде. 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

71. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 5.7. 2018. године (четвртак) у 13.30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Извештај о спроведеном пријемном испиту за упис студената у прву годину студија у школској 2018/19. години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  4.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство (извештај)
  4.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија (извештај)
  4.3. професора струковних студија за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан