Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

68. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 30.05. 2018. године (среда) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Усвајање предлога Статута Факултета
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање Правилника о ужим научним областима
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  6.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Инфективне болести (извештај)
  6.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Анатомија(извештај)
  6.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 7. Одлуке о избору:
  7.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  7.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Судска медицина (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 8. Одлука о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  8.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Хирургија
  8.2. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија
  8.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Интерна медицина
  8.4. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  8.5. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Анатомија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  9.1. Превентивна и дечја стоматологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о утврђивању предлога новог састава Комисије за припремање извештаја за избор наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о покретању поступка за избор у звање научни сарадник
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан