Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

67. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 09.05. 2018. године (среда) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање Извештаја о раду Факултета за школску 2016/2017. годину
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 5. Усвајање годишњег Плана рада Факултета
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о предлогу састава Комисије за спровођење пријемног испита у школској 2018/19. години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  7.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Клиничка фармација(извештај)
  7.2. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Психијатрија(извештај)
  7.3. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Хигијена и екологија(извештај)
  7.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Биохемија(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 8. Одлуке о избору:
  8.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 9. Одлука о избору у звање истраживач приправник за уже научне области:
  9.1. Интерна медицина(извештај)
  9.2. Интерна медицина(извештај)
  9.3. Болести зуба и ендодонција(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 10. Одлука о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  10.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Биохемија
  10.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина
  10.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Педијатрија
  10.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
  11.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Социјална медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  12.1. Интерна медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 13. Одлука о промени састава Комисије за избор истраживача сарадника за ужу научну област Неурологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан