Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

66. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 30.03. 2018. године (петак) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о предлогу за усвајање извештаја о финансијском пословању Факултета у 2017. години
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Упознавање са Записником инспекцијског надзора Министарства просвете, науке и технолошког развоја

  Саопштење за јавност Факултета од 25.2.2018. године можете погледати овде
  (Комплетну документацију за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  6.1. наставника у звању доцента за ужу научну област Хиругија(извештај)
  6.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство (извештај)
  6.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Социјална медицина(извештај)
  6.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка фармација (извештај)
  6.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 7. Одлука о избору у звање истраживач-сарадник за ужу научну област:
  7.1. Хистологија и ембриологија(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 8. Одлука о избору у звање истраживач приправник за ужу научну област:
  8.1. Хирургија(извештај)
  8.2. Инфективне болести(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 9. Одлука о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  9.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  9.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
  9.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Генетика
  9.4. професора струковних студија за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о промени састава Комисије за избор истраживача приправника за ужу научну област Интерна медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о избору почасног доктора наука
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлука о давању сагласности запосленима за обављање наставе на другим високошколским установама

 13. Одлука о давању сагласности запосленима за учешће на конгресима


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан