Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 50. Statuta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu


S A Z I V A M

65. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 28.02. 2018. godine (sreda) u 13.30 časova u Amfiteatru Fakulteta za koju predlažem


D N E V N I R E D

 

 1. Verifikacija mandata članovima Veća
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluka o utvrđivanju predloga za izbor dekana Fakulteta

 4. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Odluka o izboru u zvanje istraživač-saradnik za užu naučnu oblast:
  5.1. Epidemiologija;(izveštaj)
  5.2. Farmakologija i toksikologija;(izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 6. Odluka o izboru u zvanje istraživač-pripravnik za užu naučnu oblast:
  6.1. Otorinolaringologija;(izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 7. Odluka o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  7.1. nastavnika u zvanju redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija
  7.2. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Infektivne bolesti
  7.3. nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anatomija
  7.4. nastavnika u zvanju vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 8. Odluka o formiranju komisija za pripremanje izveštaja za izbor:
  8.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina
  8.2. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Sudska medicina
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)


PRISUTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Predrag Čanović, dekan