Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 






 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

65. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 28.02. 2018. године (среда) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлука о утврђивању предлога за избор декана Факултета

 4. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о избору у звање истраживач-сарадник за ужу научну област:
  5.1. Епидемиологија;(извештај)
  5.2. Фармакологија и токсикологија;(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 6. Одлука о избору у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  6.1. Оториноларингологија;(извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 7. Одлука о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  7.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија
  7.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Инфективне болести
  7.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Анатомија
  7.4. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлука о формирању комисија за припремање извештаја за избор:
  8.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина
  8.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Судска медицина
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 



ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан