Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 50. Statuta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu


S A Z I V A M

62. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 27.12. 2017. godine (sreda) u 13.30 časova u Amfiteatru Fakulteta za koju predlažem


D N E V N I R E D

 

 1. Verifikacija mandata članovima Veća;
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama;
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Odluke o usvajanju izveštaja i utvrđivanju predloga za izbor:
  4.1. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Socijalna medicina (izveštaj)
  (predloge za ovu tačku možete pogledati klikom na određeni predlog)

 5. Odluka o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  5.1. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Hirurgija
  5.2. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Socijalna medicina
  5.3. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Klinička farmacija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 6. Odluka o pokretanju postupka za izbor u zvanje istraživač-saradnik za užu naučnu oblast:
  6.1. Histologija i embriologija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 7. Odluka o predlogu finansijskog plana i plana javnih nabavki za 2018. godinu
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 8. Odluka o izboru glavnog i odgovornog urednika časopisa SJCR

 9. Odluka o utvrđivanju predloga za izbor člana SANU


PRISUTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Predrag Čanović, dekan