Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

60. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 25.10. 2017. године (среда) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање записника са претходне седнице;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама;
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Усвајање Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о утврђивању предлога за доделу Светосавске награде у 2018. години

 6. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
  6.1. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија (извештај)
  6.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Патолошка анатомија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 7. Одлуке о избору:
  7.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Психијатрија (извештај)
  7.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина (извештај)
  7.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 8. Одлука о избору у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  8.1. Фармакологија и токсикологија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 9. Одлука о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  9.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Методологија антропометрије
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о формирању комисије за припремање извештаја за избор:
  10.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија
  10.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија
  10.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Физичка хемија
  10.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија
  10.5. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач-приправник за ужу научну област Хирургија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 12. Одлука о покретњу поступка за избор у научно звање
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан