Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 50. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

59. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 27.9. 2017. године (среда) у 13.30 часова у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање записника са претходне седнице;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама;
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о усвајању студијских програма
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  5.1. наставника у звању доцента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлука о формирању комисије за припремање извештаја за избор:
  6.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка анатомија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан