Trenutno ste na:
 
Iznajmljivanje opreme
 


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
IZNAJMLJIVANJE OPREME STUDENTIMA
 

 

IZNAJMLJIVANJE RAČUNARA

 

USLOVI KORISĆENJA

  1. Laptop  se izdaje na korišćenje na period od najduže 7 dana u toku jednog meseca.

  2. Student može preuzeti laptop u biblioteci Medicinskog fakulteta samo uz indeks i uverenje o redovnom studiranju u tekućoj školskoj godini na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu koje se može preuzeti u Odseku za akademske i strukovne studije, odnosno Odseku za postdiplomske studije.

  3. Prilikom potpisivanja reversa student je dužan da se uveri da je preuzeo laptop sa pripadajućom opremom (torbica, miš i strujni adapter) u ispravnom  stanju i u takvom je dužan i da ga vrati. U slučaju da student vrati oštećen laptop, zaposleni u biblioteci o tome sačinjava zapisnik koji potpisuju obe strane i u skladu sa nastalom štetom student snosi troškove popravke ili kupovine novog prema priloženom računu.

  4. Strogo je zabranjeno instaliranje drugih programa i menjanje sadržaja sistema.

  5. Potpisivanjem reversa student je potvrdio da je saglasan sa uslovima korišćenja.

  6. Revers se izdaje u dva istovetna primerka, po jedan za izdavaoca i korisnika.