Trenutno ste na:
 
Iznajmljivanje opreme
 


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


OBAVESTENJE

Zbog neradnih dana u vreme državnog praznika (15. i 16. februar) nastava na svim studijskim programima predvi-đena rasporedom za 15.2. održaće se 22.2.2019. godine, a nastava predviđena za 22.2. održaće se 23.2.2019. godine. Odluku možete pogledati ovde. 
IZNAJMLJIVANJE OPREME STUDENTIMA
 

 

IZNAJMLJIVANJE RAČUNARA

 

USLOVI KORISĆENJA

  1. Laptop  se izdaje na korišćenje na period od najduže 7 dana u toku jednog meseca.

  2. Student može preuzeti laptop u biblioteci Medicinskog fakulteta samo uz indeks i uverenje o redovnom studiranju u tekućoj školskoj godini na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu koje se može preuzeti u Odseku za akademske i strukovne studije, odnosno Odseku za postdiplomske studije.

  3. Prilikom potpisivanja reversa student je dužan da se uveri da je preuzeo laptop sa pripadajućom opremom (torbica, miš i strujni adapter) u ispravnom  stanju i u takvom je dužan i da ga vrati. U slučaju da student vrati oštećen laptop, zaposleni u biblioteci o tome sačinjava zapisnik koji potpisuju obe strane i u skladu sa nastalom štetom student snosi troškove popravke ili kupovine novog prema priloženom računu.

  4. Strogo je zabranjeno instaliranje drugih programa i menjanje sadržaja sistema.

  5. Potpisivanjem reversa student je potvrdio da je saglasan sa uslovima korišćenja.

  6. Revers se izdaje u dva istovetna primerka, po jedan za izdavaoca i korisnika.