Тренутно сте на:
 
Изнајмљивање опреме
 


Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОПРЕМЕ СТУДЕНТИМА
 

 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ РАЧУНАРА

 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

  1. Лаптоп  се издаје на коришћење на период од најдуже 7 дана у току једног месеца.

  2. Студент може преузети лаптоп у библиотеци Медицинског факултета само уз индекс и уверење о редовном студирању у текућој школској години на Медицинском факултету у Крагујевцу које се може преузети у Одсеку за академске и струковне студије, односно Одсеку за постдипломске студије.

  3. Приликом потписивања реверса студент је дужан да се увери да је преузео лаптоп са припадајућом опремом (торбица, миш и струјни адаптер) у исправном  стању и у таквом је дужан и да га врати. У случају да студент врати оштећен лаптоп, запослени у библиотеци о томе сачињава записник који потписују обе стране и у складу са насталом штетом студент сноси трошкове поправке или куповине новог према приложеном рачуну.

  4. Строго је забрањено инсталирање других програма и мењање садржаја система.

  5. Потписивањем реверса студент је потврдио да је сагласан са условима коришћења.

  6. Реверс се издаје у два истоветна примерка, по један за издаваоца и корисника.