Тренутно сте на:
 
Организација
  Организација факултета
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
НАСЛОВ
 

           У споразуму са Медицинским факултетом у Београду Савет Универзитета у Крагујевцу је у септембру 1977. године формирао Стручну комисију чији је задатак био да припреми потребне студије и елаборате о друштвено-економској оправданости оснивања Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу, о кадровским и материјалним условима за оочетак рада одељења и предлог споразума о сарадњи Универзитета у Крагујевцу, Медицинског центра у Крагујевцу, Медицинског факултета у Београду, општине Крагујевац и других заинтересованих организација на унапређењу здравствене заштите и здравствене службе, укључујући и оснивање одељења Медицинског факултета у Крагујевцу. У комисију за израду ових докумената именовани су: проф. др Душан Симић, проректор Универзитета у Крагујевцу, председник и чланови: проф. др михаило Чемерикић, декан Медицинског факултета у Београду, проф. др Никола Секуловић, продекан Медицинског факултета у Београду, проф. др Светислав Костић, продекан Медицинског факултета у Београду, Ђурђе Ђоковић, секретар Медицинског факултета у Београду, др Славољуб Стевановић, генерални директор Медицинског центра у Крагујевцу, мирослав мијаиловић, генерални секретар Универзитета у Крагујевцу и др Станимир Угриновић, начелник Службе за социјалну медицину и организацију здравствене службе Медицинског центра у Крагујевцу. Комисија је до половине новембра 1977. године урадила Елаборат о оснивању Одељења дности оснивања у Крагујевцу Одељења београдског Медицинског факултета.