Тренутно сте на:
 
Историјат
  Историјат факултета
 

Повезани садржаји:
 
Историјат факултета
Статут факултета
Финансирање
Мисија и визија
Стратешки план развоја
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ОД ОДЕЉЕЊА ДО ФАКУЛТЕТА

 


Свечана седница на отварању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу

 

          Елаборатом о условима за почетак рада одељења Медицинског факултета у Крагујевцу дата је потребна документација којом се потврђује да постоје услови за почетак рада одељења Медицинског факултета у Крагујевцу и у њему су приложени извештаји комисија експерата Медицинског факултета у Београду које су ове услове утврђивале обиласком пмФ-а у Крагујевцу где је предвиђена организација наставе из физике, хемије и биологије са хуманом генетиком за студенте медицине, као и здравствене установе које треба да буду наставна база Факултета: Медицински центар, Завод за заштиту здравља и Завод за медицину рада. У извештајима је наведено да постоје услови за почетак студија медицине у Крагујевцу.
          Чланом 7. споразума о сарадњи на унапређењу здравствене заштите и здравствене службе изричито је предвиђена сарадња на оснивању одељења Медицинског факултета у Крагујевцу:
"Учесници споразума сагласни су да заједнички раде на стварању услова за оснивање у Крагујевцу одељења Медицинског факултета у Београду, о чему ће заједнички сачинити потребну документацију и програм".
          По изради ових докумената настављене су организоване припреме за почетак рада одељења Медицинског факултета у Крагујевцу. Те припреме су се одвијале у два правца:
прво, на интензивирању радова на завршетку новог објекта хируршког блока и пресељењу хируршких дисциплина у овај објекат из зграде "Старе хирургије", у којој је Елаборатом било предвиђено да се обезбеде услови за рад предклиничких института, и
друго, на усвајању наведених елабората и споразума и доношењу одговарајућих одлука. То је захтевало органзационе и кадровске припреме као и обезбеђење материјалних средстава за адаптацију простора у згради "Старе хирургије" и набавку лабораторијске и школске опреме. Средства за ове намене обезбеђивана су преко СО Крагујевац и Завода за здравствено осигурање. Догађаји су се ређали по логичком редоследу и настала је завршна фаза у оснивању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу.
          Дана 19. октобра 1977. године потписан је у Крагујевцу споразум о сарадњи, пошто је заједно са елаборатом претходно усвојен од стране органа Универзитета, Медицинског центра, СО Крагујевац, пословодног органа Медицинског факултета у Београду и других организација које су учествовале у припремама.
          Припреме су се успешно одвијале и створени су сви потребни услови да органи Медицинског факултета у Београду донесу одлуку о оснивању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу. То се убрзо и догодило и 17. новембра 1977. године на заједничкој седници Савета и Скупштине Медицинског факултета у Београду донета је Статутарна одлука о оснивању Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу.